Avtal klart för kemiindustrin

Ger sju procent på 38 månader

NYHETER

Det var två lättade herrar som på tisdagskvällen kunde meddela att Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Almega träffat ett avtal för kemiindustrin för den kommande treårsperioden.

Avtalet är det första i den pågående lönerörelsen och väntas bli vägledande för kommande avtal.

Avtalet löper över 38 månader från den 1 februari 2001. De första 13 månaderna ger avtalet en löneökning på 2,7 procent. Nästföljande 13-månadersperiod ger det 2,2 procent och de sista tolv månaderna 2,0 procent - totalt cirka sju procent. Avtalet berör cirka 26 000 anställda i den kemiska industrin som hanterar plast, gummi, läkemedel med mera, och det kunde träffas först sedan medlare, Opolitiska ordförande (Opo) lämnat ett slutbud tidigare på kvällen.

- Nöjd är man aldrig riktigt i och med handlar om förhandlingar, men om man ser till helheten tycker vi att det är rätt hyggligt, sade Industrifackets ordförande Leif Ohlsson när avtalet var klart.

Låglönesatsning

Mest nöjd var Leif Ohlsson med att Industrifacket fått igenom sitt krav på en satsning på de lägst avlönade i branschen. För den gruppen höjs bland annat timlönerna under avtalsperioden med totalt 13 procent fördelat på fyra olika tillfällen.

- Alltså betydligt högre löneökningar för vår allra lägst avlönade medlemmar.

Den delen av avtalet var tvärtemot - och inte oväntat - Göran Trogen, vd för Almega, mest missnöjd med.

- I viss uträckning har vi ju gått med på fackets krav på att höja lägstalöner. Vi anser att det är lönepolitiskt fel. Nu har vi medverkat eftersom det i stort inte innebär någon kostnad för avtalsområdet, detta eftersom det endast rör ett fåtal personer, sade han till TT.

Men Göran Trogen var ändå på det stora hela nöjd med förhandlingsresultatet.

- Framför allt att vi har fått ett nytt långt avtal - och det här är faktiskt ännu längre än det förra - och det gör att företagen kan planera sina kostnader.

Han tycker dock att första årets lönenivåer blev "aningen för höga".

- Men genomsnittet är riktigt bra.

Arbetstidsförkortning

Enligt avtalet får löntagarna också en arbetstidsförkortning med en dag från och med i år, och därefter ytterligare en dag respektive avtalsår till en kostnad av 0,5 procent per år. Företaget och det lokala facket ska, enligt avtalet, kunna komma överens om att den lediga dagen byts ut mot en löneförhöjning på 0,5 procent.

Parterna är också överens att om det under avtalsperioden skulle beslutas om en lag om arbetstidsförkortning så ska företagen kunna tillgodoräkna sig förkortningen i avtalet.

Samtidigt kommer avtalsförhandlingarna inom industri in i ett allt intensivare skede. Efter möten mellan Verkstadsföreningen och de tre facken Metall, Sif och Civilingenjörerna under tisdagseftermiddagen, har deras Opo beslutat att på måndag klockan 14 lämna ett bud till parterna inom det största avtalsområdet, verkstadsindustrin med runt 300 000 anställda.

Ingrid Dahlbäck/TT Olle Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM