Värktabletter kan göra dig steril

Outredd dokumentation troligt fall för EU

NYHETER

Bamyl, Magnecyl och Treo kan påverka din förmåga att få barn.

Trots att det funnits dokumentation om sambandet mellan ofruktsamhet och vanliga värktabletter sedan 80-talet har ingen agerat.

Nu kan det bli ett fall för EU.

– Vi tänker diskutera detta i den centrala läkemedelsmyndigheten i EU och se vad vi kommer fram till, säger Arne Victor, docent vid Läkemdelsverket till Aftonbladets nätupplaga.

Acetylsalicylsyra, ibuprofen och naproxen är alla ämnen som är effektiva i värktabletter. Det är också ämnen som nu visat sig hämma ägglossningen hos kvinnor.

– Det finns mycket djurdata som visar att man hämmar ägglossningen på det här sättet. Vi tog upp det till diskussion och kom fram till att vi måste påpeka det här, därför går vi ut och informerar om detta, säger Arne Victor.

Men rapporter som visar sambandet mellan värktabletter och fruktsamhet har funnits sedan 80-talet. Trots det har ingen agerat. Varför?

– Ja, säg det. I mitt fall beror det på obildning. Jag har inte känt till det här, säger Arne Victor.

Ofrivillig barnlöshet har blivit en folksjukdom, och är sedan 1997 även klassat som en sjukdom. Det har blivit ett ökande problem bland unga som skjutit upp barnafödandet till

25-35-årsåldern.

– Före ägglossningen bildas en så kallad äggblåsa i äggstocken där ägget ligger och mognar. När det är moget för befruktning ska blåsan spricka så att ägget kommer ut och kan befruktas av spermien. För att äggblåsan ska spricka måste det bildas prostaglandiner som hjälper till. Vissa av läkemedlen hämmar bildningen av den, blåsan spricker inte och ägget blir inte befruktat, förklarar Arne Victor.

Vill ha bieffekter i Fass

Han tycker inte att det finns anledning att avråda kvinnor i fertil ålder att äta värktabletterna.

– Däremot kanske man ska börja fundera om man misslyckas med att bli gravid om det kan bero på att man äter värktabletter. Vi kommer nu att föreslå att uppgifter om att detta kan var en bieffekt förs in i Fass och då kommer det också automatiskt med på informationen i asken som riktar sig till patienten, säger Arne Victor.

Ingen vet riktigt säkert hur kraftig effekten är eftersom inga tillräckligt omfattande studier gjorts gällande det.

– Men de fallrapporter som finns är mycket övertygande och dessutom finns det djurstudier som visar tydligt hur ägglossningen påverkas, säger Arne Victor.

Cirka 50000 kvinnor står på kronisk medicinering av dessa preparat. Hur många som äter de receptfria läkemedlen regelbundet är okänt.

Annika Sohlander