”Dotcom-döden är en sund sanering”

Näringsministern Björn Rosengren tror på IT-branschen som tillväxtmotor

NYHETER

- Jag tror på it-som tillväxtmotor i svensk ekonomi, säger Björn Rosengren, näringsminister.

I dag presenterade han en rapport om IT och betydelsen för svensk ekonomi.

Och näringsministern avfärdar dotcom-döden som sund sanering av it-konsulter som byggde företag på luft.

Näringsdepartementet lyfter it till skyarna i sin nya rapport.

Och näringsministern Björn Rosengren stämmer in i hyllningskören.

- Absolut. It har ökat sysselsättningen enormt mycket, säger Björn Rosengren.

Mellan 1997-1999 ökade it sysselsättningen med 26 procent. Och det motsvarar 40 procent av den totala ökningen inom näringslivet under perioden.

Men dotcom-döden då?

- Man ska skilja på it-konsulter och traditionell industri. Sin verkliga kraft har it i den traditionella industrin, som verkstad och skog. Där kommer vi att se en snabb tillväxt, säger Björn Rosengren.

- It styr produktionsprocesserna och robotar. Det skapar effektivare produktion och ökar produktiviteten, tillägger han.

”Sund sanering”

Näringsministern anser att det som händer it-konsultföretagen handlar om sanering.

- Mycket av it-konsulterna har inte haft någon substans. Investerare har förväntat sig snabba klipp. Det som sker är en sanering som är sund, säger Björn Rosengren.

Samtidigt lanserar näringsdepartementet sitt nya sätt att e-klassificera statliga företag: e-mognadsklassning.

Alla statliga företag får just nu order om att svara på frågor inom fyra områden.

Attityd, hur måna företagen är om on line och webbaktiviteter.

Mot kunder, vad kunderna kan beställa on line.

Backend, hur företagen utnyttjar leverantörer genom nätet.

Interna aktiviteter, hur mycket reseräkningar och semesteransökningar som går genom nätet.

Varför ska statliga företagen e-granskas?

- Vi får en god översikt över de statliga företagens e-mognad, säger Björn Rosengren.

Cina Rönn

ARTIKELN HANDLAR OM