Svenska politiker beklagar dödsskjutningen

NYHETER

Under riksdagens frågestund fick justitieminister Thomas Bodström frågor om dödsskjutningen i Bromma.

Han beklagar djupt det inträffade.

Även statsminister Göran Persson är bestört över tragedin.

"Mina tankar går till de drabbades familjer", hälsar han genom sin pressekreterare Anna Helsén.

Då riksdagens frågestund inleddes frågade Beatrice Ask (m) vad justitieminister Thomas Bodström tänker göra för att alla skolbarn och deras föräldrar ska känna trygghet och för att unga människor inte ska kunna skaffa sig ''dödliga vapen''.

Bodström beklagade djupt det som hänt i Bromma men ansåg att informationen om vad som ligger bakom händelsen ännu är för knapphändig för att man ska kunna dra allmänna slutsatser.

Ask ansåg dock att det är känt att kriminaliteten blivit grövre även bland yngre människor och efterlyste närmare besked av Bodström.

- Det är litet osmakligt att genast försöka göra partipolitik av en sådan här händelse, svarade Bodström. Jag förutsätter att alla här är ense om att ungdomar inte ska ha tillgång till skjutvapen.

Statsminister Göran Persson var idag djupt skakad över det som hänt:

"Jag är bestört, sådant här vill man absolut inte ska hända, hälsar han genom sin pressekreterare Anna Helsén.

Han framförde också att hans tankar går till de drabbades familjer.

”Det svenska systemet fungerar inte”

Den tidigare justitieministern Gun Hellsvik (m), var bestört efter beskedet om dödsskjutningen.

- Det är en stor sorg att vi nu kommit så långt. När en ung människa mördas av så vitt vi vet en annan ung människa, kan faktiskt inget värre inträffa.

- Men vuxenvärlden formar de unga och det svenska systemet för att hantera unga människor som håller på att hamna snett fungerar inte. Det är inte något uppfostrande system och det är det som behövs, säger Hellsvik.

- Men något måste ha orsakat den ökande våldsbrottsligheten bland unga som skett under 90-talet. Vi måste sätta oss ner och fundera på vad vi gjort fel. Vi måste vara snabba och tydliga när småbrotten inträffar, då är det mycket större chans att de stora brotten inte inträffar, säger Hellsvik.

Stockholms stad ska utreda säkerheten på skolorna efter mordet på Bromma gymnasium.

-Jag tillsätter en utredning nästa vecka sedan får den börja arbeta när polisutredningen är klar, säger Jan Björklund, folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm, till TT.

Utredningen ska se över säkerheten för elever och personal på skolorna i Stockholm. Björklund hoppas även att den ska kunna ta fram förslag på hur säkerheten ska kunna höjas om det visar sig nödvändigt.

Utredningen beräknas bli klar någon gång under våren.

-Vi måste undersöka om det här är en engångsföreteelse. Det vore oerhört tragiskt om vi skulle behöva låsa och kontrollera alla som går in och ut i skolorna i framtiden, säger Anita Ferm, direktör på utbildningsförvaltningen i Stockholm.

TT ( )