Brandvarnare krävs i varje Skånebostad

NYHETER

Brandvarnare skall i fortsättningen finnas i varje bostad i Skåne läns 33 kommuner. Annars riskerar ägaren böter.

Räddningscheferna i Skånekommunerna har beslutat att alla bostäder skall förses med minst en fungerande brandvarnare.

- Det är med stöd av en paragraf i räddningstjänstlagen som vi kan vidta den här viktiga åtgärden. Det är en billig investering för att rädda liv. Varje år dör närmare 150 människor i bostadsbränder i landet, säger brandinspektör Tommy Skeppland på Malmöbrandkåren till TT.

Räddningsnämnden i Malmö kommun beslöt att bestämmelsen om brandvarnare skulle gälla från årsskiftet.

Redan den 2 januari gjorde brandkåren sina första stickprovskontroller i två flerfamiljsfastigheter och upptäckte att flera lägenheter saknade brandvarnare.

Nu har fastighetsägarna ålagts att montera in brandvarnare senast den 5 februari. Annars riskerar de att få betala böter där storleken bestäms av räddningsnämnden.

Bestämmelsen om fungerande brandvarnare gäller för övrigt alla byggnader och anläggningar.

- Sotarna har fått uppdraget att kontrollera och tittar även till vindar och källare, säger Tommy Skeppland.

Enligt honom tänker flera andra av landets kommuner införa samma bestämmelse.

TT ( )