Bonniers får bakläxa på avdrag för 18,5 miljoner kronor

Älgjakt, golf och utbildning får underkänt av skattemyndigheten

NYHETER

Släkten är värst.

Familjen Bonnier är inte precis barskrapade - ändå försöker de få igenom avdrag i deklarationen som underkänts av skattemyndigheten, uppger Resumé.

Bland annat rör avdragen älgjakt, musikbiljetter, golf samt utbildning om Bonniers för medlemmar i den kända släkten.

Nej, säger skattemyndigheten - men Bonniers tänker överklaga.

Den mest anmärkningsvärda tvisten mellan skattemyndigheterna och familjen rör försäljningen av ett dotterbolag. I deklarationen ville Bonniers göra avdrag på 810 000 kronor för en reaförlust men kunde inte styrka avdraget med dokumentation.

Bonniers finanschef och styrelseordföranden Carl-Johan Bonnier åberopar ett muntligt avtal men det godkänner inte skattemyndigheten.

Klanen har inte lyckats styrka sitt avdrag, därför höjs koncernens inkomst med dryga nio miljoner i stället, uppger Resumé.

Genomgående tillför skattemyndigheten skattetillägg i de fall som beloppen korrigerats.

Men skam den som ger sig. Bonnier AB tar strid med skattemyndigheten om en stor del, 12,5 miljoner, av de 18,5 underkända miljonerna.

– Vi kommer att överklaga upptaxeringen av dotterbolaget SF Vision samt de underkända avdragen för Kulturhuvudstadsåret, säger Carl-Johan Bonnier till Resumé.

Övriga avdrag som skatterevisorerna underkände

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM