Stackars Bosse Ringholm är först ut

NYHETER

Stackars Bosse Ringholm. I dag leder han som första svenska minister ett rådsmöte i EU.

Men i värsta fall är alla viktiga beslut redan fattade.

I Bryssel i morse inleddes månadens möte för EU:s finans- och ekonomiministrar med Bosse Ringholm som ordförande.

På dagordningen står bland annat punktskatter på mineraloljor och en diskussion om statliga finanser.

Första svenska ministern ut

Ringholm är på sätt och vis historisk. Han är den första svenska minister som leder ett rådsmöte i EU. På söndag är det Ingela Thaléns och Margareta Winbergs tur på en informell sammankomst för jämställdhets- och socialförsäkringsministrarna i Norrköping. Först på måndag kliver utrikesminister Anna Lindh in på banan när hon sitter ordförande på Allmänna rådets möte i Bryssel.

Ändå är det synd om Bosse Ringholm. Hans insatser riskerar nämligen att bli föga gloriösa.

Sverige har inte bytt kronan mot euro. I samma belägenhet befinner sig Danmark och Storbritannien.

Det gillar inte de andra EU-länderna, de tolv som bytt bort sin gamla valuta. Därför har de bildat en klubb med det fantasieggande namnet Euro12-rådet.

Det sammanträder regelbundet före det ordinarie finansministermötet och ska då avhandla frågor som rör den gemensamma valutan.

De viktiga frågorna redan avhandlade

Euro12 är inget formellt forum. Inga beslut kan klubbas där. Men det vore fåfängt att tro att om 80 procent av EU:s medlemsländer träffas så händer absolut ingenting och diskussionen begränsas till det den borde handla om, euron. Mer sannolikt är att allting av vikt avhandlas när nästan alla ändå är på plats. När de övriga medlemmarna dyker upp är besluten i praktiken redan fattade.

Månadens möte i Euro12 ägde rum redan i går kväll under ledning av Belgiens finansminister Didier Reynders. Belgien tar över efter Sverige som ordförande i EU i sommar. Men eftersom Sverige inte är ett euroland leder Reynders eurogruppens arbete redan nu.

Bosse Ringholms debut som rådsordförande kan alltså bli både tom och innehållslös.

Å andra sidan är utrymmet för het debatt på dagordningens femte punkt, EMU-statistik, antagande av lägesrapport, ganska begränsat.