Elektrikerförbundet inledde blockad

Storbyggen i Norrland och Göteborg hotas

NYHETER

Den varslade elektrikerkonflikten mot övertid och nyanställningar bröt ut klockan 7 på fredagsmorgonen.

Detta sedan försöken att nå ett nytt avtal mellan Elektrikerförbundet och Sveriges Verkstadsindustrier misslyckats i natt.

Blockaden gäller till en början två företag, ABB Contracting och Siemens. Men återverkningarna kan bli stora.

– Parterna står så långt ifrån varandra att ingen lösning finns i sikte, säger Elektrikerförbundets ordförande Alf Norberg.

Någon ny tid för förhandlingar finns heller inte.

Strejk?

Konflikten handlar bland annat om avgifter för beräkning av ackordersättning. Elfacket har också krävt avtal om att arbetsgivarna även i fortsättningen ska inkassera bland medlemsavgifterna.

Det senare har, enligt arbetsgivarna, varit en av de stora stötestenarna i förhandlingarna.

I dag kan ett nytt varsel komma och då handlar det i så fall om strejk för cirka 2 000 elektriker vid något av företagen.

Sökt dispens

De byggarbetsplatser som kan komma i fråga vid en utvidgad konflikt är det redan försenade kasinobygget i Sundsvall, bygget av hotell Gotia i Göteborg, flera pappersbruk efter Norrlandskusten samt ombyggnaden åt luftfartsverket på Arlanda utanför Stockholm.

Luftfartsverket har redan sökt dispens för undantag från det första konfliktvarslet eftersom man anser att en övertidsblockad allvarligt skulle försvåra Schengenavtalet 25 mars, Sverige och övriga nordiska länders inträde i EU:s pass och tullsamarbete.

Claes Salomonsson