50 000 drabbas av skolvåldet – varje år

NYHETER

50 000 högstadielever utsätts för våld i skolan varje termin, enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

4 500 elever varje år skadas så allvarligt att de måste söka läkarvård.

Var femte tolvåring i norra Storstockholm har sett våld i skolan - drygt var tionde har själv varit utsatt, enligt en undersökning i höstas.

Nästan varannan lärare på högstadiet - och var fjärde lärare på gymnasiet - upplever att risken att drabbas av våld i skolan har ökat.

Under 1999 drabbades 26 procent av lärarna i grundskolan och 14 procent av lärarna på gymnasiet av våld eller hot om våld.