Mer våld på jobbet än ute på stan

NYHETER

Den farligaste platsen att vistas på är - arbetsplatsen.

Fyra av tio våldsdåd inträffar på jobbet, och antalet anmälningar fortsätter att öka.

Vårdpersonal är värst drabbad, skriver Sydsvenska Dagbladet.

- Det här är ett samhällsproblem, inte bara ett arbetsmiljöproblem, säger Annika Hultin, avdelningsdirektör på Arbetsmiljöverket till tidningen.

Från 1993 till 1999 ökade antalet anmälda arbetsskador till följd av våld eller hot med hela 80 procent. Från 1 041 till 1 869 anmälningar.

Samtidigt är mörkertalet mycket stort. Många incidenter anmäls aldrig.

Siffror från Statistiska centralbyrån som Sydsvenska Dagbladet tagit del av visar att fyra av tio våldsdåd drabbar människor i deras yrkesutövning.

Gatuvåldet står för 35 procent och våld i hemmet för 22 procent.

Vårdsektorn värst drabbad

Allra värst drabbad är vårdsektorn. Under 1998 skedde närmare 22 procent av alla arbetsskador på grund av våld eller hot inom hälso- och sjukvård.

14 procent av alla skador inträffade i äldre- och handikappomsorgen och 12 procent inom psykvården.

Utbildningssektorn och post- och banksektorn stod för 7 procent vardera.

Annika Hultin har flera troliga förklaringar till att våldet ökat på arbetsplatserna.

- För det första kan vi se att det har skett stora organisatoriska förändringar i samhället. Ädelreformen och psykiatrireformen har lett till att många människor har flyttats från sluten till öppen vård. Det är skillnad mellan att jobba i en institution och att gå hem ensam till en person. I hemtjänsten finns det personer som man kanske inte borde besöka ensam, säger hon.

Hon tror också att det allmänt ökande våldet i samhället är en förklaring.

Andreas Alfredsson