Utarmat uran kan finnas på vanliga flygplan

Myndigheterna höll tyst lasten

NYHETER

Utarmat uran kan ha orsakat mängder av cancerfall i USA, Irak och Bosnien sedan det använts i ammunition.

Nu visar det sig att hundratals kilo av det radioaktiva ämnet också finns i många passagerarflygplan.

Foto: AP
430 kilo utarmat uran uppges ha funnits ombord på planet som kraschade i Holland 1992.

Boeing, världens största flygplanstillverkare, använde utarmat uran i 551 flygplan som byggdes på 60-80-talet. Ämnet är mycket tungt och tar därför mycket liten plats när det används som ballast.

Det finns än så länge inget som tyder på att utarmat uran orsakar skador på flygplanspassagerare, så länge ingenting händer. Men vid en krasch kan uranet förvandlas till radioaktivt damm och orsaka sjukdomar hos bland annat räddningspersonal.

Locket på

Det uppges ha hänt 1992 när en Boeing 747 kraschade i ett bostadsområde i Amsterdam. Efter olyckan drabbades ett stort antal närboende och räddningspersonal av en lång rad sjukdomar utan några synliga förklaringar.

De holländska myndigheterna la locket på men har tvingats avslöja att flygplanet innehöll 430 kilo utarmat uran som kan ha förvandlats till radioaktivt damm under den våldsamma branden. Andra uppgifter gör dock gällande att skadorna beror på något som fanns i planets lastutrymme. 747:an tillhörde Israeliska El Al och tros ha fraktat krigsmateriel.

- Det skulle mycket väl kunna vara fråga om kemiska stridsmedel av något slag, säger Gustav Åkerblom på Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Olle Castelius