Tullen kan inte stoppa stöldligorna

Åklagare: Bovarna skrattar åt oss

NYHETER

Stöldligor härjar i södra Sverige.

Och tar färjan ut ur Sverige med bilar fullastade med stöldgods - utan att bli stoppade.

Nu vill överåklagaren Sven-Erik Alhem i Malmö samordna tull, polis och åklagare för att få slut på trafiken.

- Bovarna skrattar åt oss, säger Sven-Erik Alhem.

Ligor smugglar in cigaretter och sprit i bilar. Och smugglar ut stöldgods.

Tullen kan inte stoppa och leta igenom bilarna efter stöldgods, om det inte finns åklagares beslut på det.

Överåklagaren Sven-Erik Alhem vill ha hårdare tag och mera samordningen för att få stopp på smuggeltrafiken.

Han tar ett färskt exempel. Tullen tvingades släppa igenom en bil lastad med misstänkt stöldgods från en stödraid i Vetlanda där 15 villor länsats.

Saknade bevis

Polis och åklagare saknade bevis för att godset kom från stöldturnén, och bilen släpptes igenom.

- Det är nödvändigt att stoppa smuggeltrafiken, också av det skälet att om en utländsk medborgare lyckas smuggla ut stöldgods, så lockar det till sig fler, säger Sven-Erik Alhem.

Han ska samla alla överåklagarna i södra Sverige till ett seminarium för att få gemensamma rutiner för tull, polis och åklagare.

Tullen positiv

Bland annat ska det bli lättare att göra en koppling till varifrån stöldgodset kommer.

Det är nödvändigt för att kunna stoppa stöldgodset.

Tullen är positiv.

- Mycket bra att samordna resurserna så vi får större effektivitet, säger Peter Nilsson, tullens gränsskyddschef för Östersjöregionen.

Han tycker det är frustrerande att tullen i dag inte får stoppa bilar för att löpande leta efter stöldgods - om inte åklagaren har inlett förundersökning.

- Vi får bara stoppa bilar för att leta efter exempelvis utrotningshotade djur som smugglas ut ur landet, säger Peter Nilsson.

Cina Rönn