Svensk protest mot norsk varg-jakt

20 vargar ska skjutas på norska sidan gränsen

NYHETER

Norrmännen planerar att skjuta 20 vargar.

Det har fått omvärlden att reagera och från Sverige kommer skarpa protester från såväl Världsnaturfonden (WWF) som regeringen.

- Jag känner djup oro, skriver miljöminister Kjell Larsson i ett brev till sin norska kollega Siri Bjerke.

Foto: WWF
Norge vill skjuta 20 vargar i Hedmark.

Alla kommer ihåg den norska säljakten. Odd Lindberg, de blodiga tv-bilderna, debatten och de våldsamma protesterna.

Den gången slog den svenske kungen näven i bordet och skapade med det nästan ett nytt krig mellan Sverige och Norge.

Nu är det dags för nästa folkstorm.

Fast den här gången gäller det norska Naturvårdsdirektoratets planer på att skjuta 20 vargar i norska Hedmark sedan fårfarmare klagat över att vargarna driver dem från deras näring.

2 miljoner till jakten

Norska myndigheter har därför anslagit 240 000 dollar för den planerade jakten som ska bedrivas med helikopter, snöskotrar och professionella vargjägare.

Något som fått omvärlden att reagera med bestörtning.

- Ett högst oansvarigt beslut som riskerar att få ödesdigra följder, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare i WWF Sverige som har kung Carl XVI Gustaf som ordförande i stiftelsen.

Drabbar Sverige

WWF Sverige är bara en av de organisationer som protesterat och nu uppmanar norrmännen att skrinnlägga planerna som skulle innebära att 2/3 av de vargar som valt att etablera sig på den norska sidan av riksgränsen dödas.

- Det strider dessutom mot ländernas gemensamma förvaltning av vargstammen, säger Lars Kristoferson.

Lennart Nyman, naturvårdsdirektör WWF Sverige, föreslår istället herdar, herdehundar, elstängsel och utbildning som åtgärder för att öka skyddet för fåren och minska folks oro.

Protesterar gör också det svenska Naturvårdsverket liksom regeringen. I förra veckan skickade miljöminister Kjell Larsson ett brev sin sin norska kollega där han bifogade propositionen "Sammanhållen rovdjurspolitik".

I den föreslås att det övergripande målet för den svenska rovdjurspolitiken ska vara att de stora rovdjuren och kungsörnen ska finnas i så stort antal att de långsiktigt bevaras i landet och att de kan sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden.

Minister känner djup oro

Att skjuta 20 vargar på den norska sidan skulle få förödande konsekvenser även på den svenska sidan gränsen.

Kjell Larsson avslutar brevet med orden:

- Jag känner djup oro för att ett eventuellt norskt beslut att tillåta skyddsjakt på de två reducerande Hedmarksflockarna i dagsläget kan komma att allvarligt försvåra möjligheterna att uppnå gynnsamt bevarandestatus för den skandinaviska vargstammen.

Världsnaturfonden har gjort en speciell film i syfte att informera om de norska planerna och skapa internationell uppmärksamhet kring saken.

Filmen har skickats ut till 600 tv-stationer runt världen och redan visats i flera amerikanska kanaler samt i Australien, Spanien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Sverige och Danmark, samt i Sky News som kan ses i en mängd europeiska länder.

Folkstorm

Och nu väller protesterna in till Norge.

- Det är en rejäl folkstorm som drabbat norrmännen, säger Marie von Zeipel, pressekreterare på WWF Sverige som planerar en ny skrivelse till Norge.

Enligt WWF Sverige och andra rovdjursexperter uppgår den svensk-norska vargstammen idag inte ens till hälften av de cirka 200 djur som krävs för att vargstammen ska överleva på kort sikt.

För att överleva långsiktigt behövs cirka 500 vargar.

Claes Salomonsson