Tandköttsinflammation lika farlig som rökning

Dålig tandborstning ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar och diabetes

NYHETER

Dålig tandborstning kan vara lika farligt som rökning.

Det visar en ny forskningsrapport från Norge.

- Det finns starka samband mellan muninfektioner och hjärtsjukdomar, diabetes och för tidig födsel, säger Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska institutet.

Den nya norska undersökningen bekräftar tidigare kända uppgifter - att munhålans bakterier lätt tar sig ut i blodomloppet och sprider sig i kroppen.

Forskarna bakom rapporten hävdar att dålig tandhygien kan vara en lika viktig orsak till åderförkalkning som rökning, för lite motion och osund kosthållning.

Sambandet nu bevisat

- Det finns många studier som visar att tandköttsinflammation är kopplat till en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar. Men hittills har ingen kunnat bevisa att det verkligen är ett orsakssamband, säger Björn Klinge.

- Men vi vet att till exempel bakterier från munhålan söker sig till skadade hjärtklaffar. Har man problem från början kan det innebära att problemen snabbt förvärras ytterligare.

Det är framför allt allvarliga fall av exempelvis tandköttsinflammation eller tandlossning som kan vara farligt.

- Ju mer inflammerat tandköttet är eller ju mer omfattande tandlossningen är, desto större är risken för att bakterierna letar sig ut i blodet, säger Björn Klinge.

Läkare och forskare vet inte helt säkert vad det är som orsakar tandlossning och tandköttsinflammation. Vissa uppgifter tyder på att det kan vara ärftligt.

”De flesta som sköter tänderna klarar sig

- Men de allra flesta som sköter tänderna noggrant med tandborste och tandtråd klarar sig ifrån de här sjukdomarna, säger Leif Leisnert, tandläkare och ordförande i Sveriges tandläkarförbund.

Det är i första hand äldre människor som drabbas. I åldersgruppen mellan 50 och 70 år räknar tandläkarförbundet med att uppemot 10 procent lider av kronisk tandlossning

- Olika mediciner och försämrad motorik kan göra det svårare för äldre att sköta sin munhygien ordentligt när man blir äldre, säger Leif Leisnert.

Andreas Alfredsson