70 procent av nätläsarna vill ha kvar högvakten

NYHETER

Låt högvakten vara kvar!

Det tycker 70 procent av Aftonbladets nätläsare.

- Jag är inte förvånad. Högvakten är väldigt väl förankrad hos folket, säger Urban Schwalbe, överstelöjtnant och chef för garnisonsavdelningen på Stockholms slott.

I söndags framförde Liberala ungdomsförbundets ordförande Birgitta Ohlsson ett krav på att högvakten skulle slopas.

Högvakten kallades bland annat för "en kvarleva från den tid då Sverige var diktatur" av Liberala ungdomsförbundet.

Men svenska folket tycker annorlunda.

Närmare 24000 röster

Vid niotiden på måndagskvällen hade närmare 24 000 personer svarat på frågan "Ska högvakten avskaffas?".

En klar majoritet - 70 procent - svarar nej på frågan. 27 procent svarar ja och 3 procent vet ej.

- Jag hade inte förväntat mig något annat. Det här är en föga populistisk fråga att driva, säger Liberala ungdomsförbundets ordförande Birgitta Ohlsson.

- Faktum är att jag trodde att stödet för högvakten skulle vara ännu starkare. Vi ligger nog 30 till 40 år före vår tid med den här frågan.

Urban Schwalbe säger i sin tur att det naturligtvis är roligt att få folkets uppskattning bekräftad.

- Sedan jag tillträdde 1994 har jag känt att det blivit mer och mer positivt för varje år som gått. Högvakten har ett starkt stöd både från svenska folket och från förbanden ute i landet, säger han.

Andreas Alfredsson