”Barnvaccinet för dåligt testat”

Forskare utesluter inte risk för autism

NYHETER

Ett vaccin som ges till 180 000 svenska barn varje år borde aldrig ha godkänts, enligt en grupp forskare. Det är för dåligt testat.

Flera barn har drabbats av autism efter att de använt vaccinet.

Varje år får 180 000 svenska barn MPR-vaccinet, en trippelspruta mot mässling, röda hund och påssjuka.

Vaccinet är effektivt och billigt, men borde aldrig ha godkänts, enligt en grupp brittiska forskare. I en artikel som publicerades i går betonas framför allt att vaccinet är för dåligt testat. För få personer studerades under för kort tid, som längst 28 dagar.

Risk för autism oroar föräldrar

Men forskarna tar också upp ett samband som oroar familjer i en rad länder – att barn som fått vaccinet senare drabbats av autism.

TV4:s Kalla Fakta avslöjade för några månader sedan att flera svenska barn drabbats.

Socialstyrelsers och regeringars officiella linje är att vaccinet är ofarligt och att det är en slump att barnen drabbats.

Forskarna skriver i artikeln att ett samband mellan vaccinet och fallen av autism inte kan uteslutas.

Jens Kärrman