”Jobba mer – och skaffa fler barn”

Budskap från EU-mötet till Europas kvinnor

NYHETER

Jobba mer.

Och föd fler barn.

Det är budskapet från EU:s ministermöte i Norrköping.

- Ja, de kvinnor som vill arbeta mer ska få göra det. Och de som vill föda fler barn ska också ha möjlighet att göra det, säger Ingela Thalén, socialförsäkringsminister.

EU:s ministrar diskuterar framtiden för sociala systemen inom EU på ett möte i Norrköping.

EU vill se fler kvinnor i arbetslivet.

Samtidigt behöver det födas fler barn.

”Bra barnomsorg behövs”

Och de två sakerna hör ihop, enligt svenska ministern Ingela Thalén.

- För att kunna arbeta behövs bra barnomsorg och socialförsäkringssystem. Och för att få fler födda barn krävs ett lika ansvar mellan män och kvinnor, säger Ingela Thalén.

EU vill stimulera fler kvinnor att kliva ut i arbetslivet. Ett EU-mål för kvinnor i arbetslivet ligger på 60 procent.

Sverige ligger bra till. Vi har sysselsättningsgrad på 77 procent för kvinnor.

Är Sverige så bra på jämställdhet?

- Ja, vi har strategierna och år av erfarenhet. Men det finns mycket att göra för unga familjer i Sverige också, när det gäller fasta arbeten och bostäder, säger Ingela Thalén.

Hur ska vi orka föda fler barn och jobba mer - samtidigt?

- Jag kan ta exempel från mig själv. Jag är 57 år, och har tre barn. Jag har alltid arbetat heltid, utom under föräldraledigheten. Jag kunde jobba på grund av bra barnomsorg och en make som tog sin beskärda del av ansvaret. Det är viktigt att förespråka lika ansvar mellan kvinnor och män, säger Ingela Thalén.

EU:s ministrar ska komma med ett gemensamt uttalande från konferensen senare under dagen.

Cina Rönn