”Vargar hör hemma i Sveriges natur”

Läs hela chattet med miljöminister Kjell Larsson

NYHETER

Han är inte själv jägare och gillar vargar.

Dessutom tillhör de vargar som norrmännen nu planerar att skjuta både Sverige och Norge och det är därför Kjell Larsson valt att engagera sig i frågan.

I chattet med den svenske miljöministern kom förstås också många frågor som inte har ett dugg med vargar att göra.

Moderator säger: Nu är miljöminister Kjell Larsson redo. Vi börjar chattet.

Ninni säger: Är inte det här med vargarna Norges ensak? Varför ska vi lägga o ss i det?

Kjell Larsson säger: En stor del av vargstammen lever i Norge och Sverige, mellan länderna. Det är alltså bådas vargar.

Ninni säger: Hej. Vad tycker du själv om vargar? Som djur betraktat alltså?

Kjell Larsson säger: Jag har tyvärr aldrig sett vargar i vilt tillstånd, bara i djurpark. Men vargar hör hemma i svenska naturen. Vargar ä mr mindre farliga än björnar.

haral säger: Hur ska man göra för att ändra inställningen till vårt ansvar för miljön globalt

Kjell Larsson säger: Viktigaste globala frågan är klimatet, och jag tycker att folk blivit mer medvetna om klimatförändringar. Det kommer hela tiden nya rapporter om hgur farligt det är med klimatförändringar.

johan säger: Jag tycker det är bra att det blir lite mindre vargar så att dom inte tar död på så mycket rådjur

Kjell Larsson säger: Det finns väldrigt mycket rådjur och väldigt lite varg. Vi behövber båda. De hör hemma i svenska naturen båda två.

Struder säger: Vet inte om detta är ditt bord, men varför är inte skyddsjakt på säl i tillåtet?

Kjell Larsson säger: För att vi avskaffade jakten på säl 1988 när den stora säldöden var. Nu har glädjande nog sälstammen ökat, så det pågår diskussion om att inleda säljakt igen.

Kristina 19 säger: vad anser du som nyttig miljöpolitik

Kjell Larsson säger: Att göra luften och vatten renare. Att minska förbrukningen av råvaror och energi. Att motverka klimatförändringar. Och att bekämpa fattigdomen i världen eftersom det ofta hör ihop med miljöförstöringen.

wolf säger: ungefär hur många vargar finns det i skandinavien?

Kjell Larsson säger: Hej, wolf. Mig kallar de varg-Larsson:-) Det finns 75 vargar som vi känner till. Sedan har det tillkommit några vargar ytterligare senaste åren, jag skulle tro 90-100 vargar sammanlagt numera.

Börje säger: Är du själv jägare...

Kjell Larsson säger: Nej. Hade planer på att bli det, men har inte haft tid.

Nightguest säger: Tjenare Kjell. Vilken fråga kommer du att driva hårdast under Sveriges ordförandeskap i EU?

Kjell Larsson säger: Hej du. Det är tre frågor som är viktigast. Motverka klimatförändringen, att komma åt alla de kemikalier vi vet för litet om, och att se till att EU får ett starkt miljöhandlingsprogram.

Nisse säger: skulle du tänka dig att bli partiledare?

Kjell Larsson säger: Aldrig tänkt den tanken. Jag vet hur det är att vara partiledare. Jag har jobbat dagligen ihop med Olof Palme och Ingvar Carlsson.

Struder säger: Är bensin eller diesel mest miljöfarligt, och var det därför som dieselskatten och bilskatten för gamla dieselbilar chockhöjdes?

Kjell Larsson säger: Bensinen är värst ur klimatsynpunkt. Dieseln när det gäller andra utsläpp, särskilt partiklar och stoft.

Lasse säger: Hur tvingande ska EU-lagstiftningen vara mot de enskilda ländernas miljöpolitik?

Kjell Larsson säger: Vi ska ha starka minimiregler. Det ska vara möjligt för länder att ha bättre miljöpolitik.

Kristina 19 säger: om vargen dör ut, hur stora konsekvenset blir det

Kjell Larsson säger: Vi tappar ett djur som jag tycker bör finnas, som naturligen hör hemma i svenska naturen. Vi har ett ansvar för sådana djur, precis som andra länder har ansvar för sina utroningshotade djur.

svern säger: bra kjelll att du tar strid om vargarna. dom var här långt före oss. Jag föreslår samarbete med Polen eller Ryssland. Vi bör importera vilda djur därifrån så att den svensk/norska stammen tillförs nytt genetiskt material. Ett spännande projekt eller hur?

Kjell Larsson säger: Det finns problem med detta. Jag tror att en bättre genetisk variation kan komma på naturlig väg. Vi tror att naturlig invandring av vargar skulle vara bättre.

Miljönissen säger: Hur känns det att vara en så anonym minister? Skulle du vilja ha mer uppmärksamhet omkring dig?

Kjell Larsson säger: Jag tycker inte att jag är anonym och känner inte behov av mer uppmärksamhet.

Börje säger: Var det rätt person som vann Baren?

Kjell Larsson säger: Jag har inte tittat på det, men min systerdotter tyckte att det var rätt person.

Ninni säger: Har du djur själv? Gillar du vargar?

Kjell Larsson säger: jag har inga djur själv. Och jag gillar vargar. Och har respekt för dem.

Joakim säger: Hur kan det komma sig att det kostar 500 kronor att lämna skrotbilen till en auktoriserad skrot, medan man får 500 kronor om man lämnar den till en oauktoriserad skrot som ställer bilarna i skogen!!

Kjell Larsson säger: Så får det inte vara. Därför höjer vi bilskotningspremien och kräver att alla ska vara autoriserade.

INGEMAR O. säger: Hej, Kjell Jag har svårt att förstå vitsen med aluminiumburkar. Var inte de gamla plåtburkarna bättre, som rostade bort så småningom, om de hamnade i naturen ?

Kjell Larsson säger: Det finns bra recykling på aluminiumburkar. Och det är nog bättre än plåtburkar i naturen.

skoteråkarn säger: var för ska vi utöka vargstammen

Kjell Larsson säger: För att vi har för få djur för att vi ska vara något så när säkra på att stammen ska överleva.

Miller säger: Varför satsas det inte mer på kommunikationerna i glesbygd, så att man slipper tvingas använda bil för att ta sej till sitt arbete???

Kjell Larsson säger: Jag vill också satsa mer på kollektivtrafiken. Men det blir väldigt dyrt om det är få passagerare. Nu halverar vi momsen på kollektivtrafik, och då ska det bli lättare att ordna kollektivtrafik.

hans säger: Varför vägrar regeringen att sänka bensinskatten?

Kjell Larsson säger: Vi behöver skatt på bensinen för att inte förbrukningen ska bli för stor, för då ökar utsläppen och klimatet riskerar att förändras mera.

Fillan säger: Varför är metangas, den renaste drivkällan för bilar, förbjuden i Sverige?

Kjell Larsson säger: Jag tror inte den är förbjuden.

Kjell säger: Varför körde du och regeringen över Länstyrelsen, Samerna, Kommunen och den lokala STF avdelningen angående beslutet om skoterkörning i kebnekaise området? Betyder inte kommunalt och lokalt förankrade beslut något för dig?

Kjell Larsson säger: Det är viktigt och skydda detta område. Det finns också många som stöder beslutet, även i Norrbotten.

Oskar säger: Bilbränsle: Ny FN-rapport igår, stor miljöpåverkan vid förbränning av fossila bränslen. Varför inte kraftigt skattebefria inhemskt tillverkad E85(Etanolbränsle) för att få en frivillig övergång i Sverige? Produktionen i full gång i bl.a Norrköping. Enorma miljövinster.

Kjell Larsson säger: De bränslen som tas fram i Sverige på detta sätt ÄR skattebefriade. Det här är EN av de vägar man kan gå för att minska användningen av fossila bränslen.

Lena_17 säger: vad tyckere du om djurpolitiken i usa?

Kjell Larsson säger: ???

wolf säger: om det fanns en stor stam varagr skulle det då behövas älgjakt eller skulle vargarna ta hand om dem?

Kjell Larsson säger: Vi är långt ifrån en sån vargstam i dag.

Kulten säger: Varför är folk egentligen rädda för våra goa naturvoffsingar?

Kjell Larsson säger: Jag tycker man ska ha respekt för vargar. Men inte överskatta farligheten. Utan lära sig leva med dem.

joker säger: Hej! Vad tycker du om Greenpeace´s aktion i Södertälje hamn i slutet av Nov. Snygg operation?

Kjell Larsson säger: Det kan man säga. Men jag delar inte helt deras syn på sopförbränning.

johan säger: Hur många vargar ligger gränsen på i sverige

Kjell Larsson säger: Vi har föreslagit ett etappmål på 200 vargar, ungefär en fördubbling mot i dag. En del menar att 500 vargar behövs för en livskraftig stam.

jack säger: Tror du att du kommer att kunna påverka övriga medlemsländer i EU...Går vi mot samma mål??

Kjell Larsson säger: Det finns stora skillnader. men min ambition är att vi ska kunna ta några stora steg framåt under vårt ordförandeskap.

Peter säger: Hej Kjell, bra att du kämpar för vargen. Hur långt är du beredd att gå om Norrmännen står fast vid sitt beslut att skjuta vargar?

Kjell Larsson säger: jag tänker inte förklara krig mot Norge. Men hoppas vi kan lösa det med diskussioner. Vi har ju ett gemensamt ansvar.

Annie säger: Varför är bensinskatten så hög? Alla har inte någon möjlighet att åka buss, vilket leder till att landsbygden avfolkas och det vill ni väl inte?

Kjell Larsson säger: Jag tror inte att landsbygden avfolkas på grund av bensinskatten. Men det skulle kunna vara möjligt att ha olika besninskatt för olika delar av lnadet, men det skulle samtidigt vara väldigt svårt.

AMANDA säger: Varför kan inte ekologiska få sköta sig själv tänk hur det var förr då var det aldrig så här varför är det så nu?

Kjell Larsson säger: Vi påverkar nayuren och det ekologiska genom våra utsläpp och genom de sätt på vilket vi bygger och drar vägar. Då måste vi också ta ansvar för det ekologiska. Men när det gäller vargar vill jag just att de ska få utvecklas, så vi får större stam.

Kristina 19 säger: vad är den mest realsitiska globala miljökatastrofen(inom en kort tid)

Mattias säger: Vilka insatser gör regeringen för att rädda myskoxstammen?

Kjell Larsson säger: En mycket stor förloisning av enm oljetanker. Vi kan bara se vad som händer nu på Galapagosöarna.

Kjell Larsson säger: Den frågan hanteras lokalt och jag hoppas att man lyckas rädda den.

Lord Laban säger: Varför är det så viktigt med vargar i Sverige?

Kjell Larsson säger: De hör natulrigen hemma i vår natur. Vi har ett ansvar att skydda sådana djur på samma sätt som man i Afrika har ansvar för lejon och elefanter.

Mattias säger: Har du en examen inom biologi eller miljö?

Kjell Larsson säger: Nej. men jag har läst mycket om det.

Peter säger: Kan EU hjälpa oss bevara de norsksvenska vargarna? (Kunde vara bra om det förhatliga medlemskapet gjorde någon nytta)

Kjell Larsson säger: Det finns regler inom EU som stöder oss när vi vill garantera en framtida vargstam.

Moderator säger: Det var sista frågan. Nu måste vi tyvärr sluta. Tack alla som var med.

Kjell Larsson säger: Kul att vara med, det är kul att chatta.