”Min far blev ett offer för Gulfkriget”

Kung Harald om sorgen efter Olav

NYHETER

Kung Olav, Norges förre kung, blev ett av Gulfkrigets första offer.

Norges kung Olav avled i hjärttattack den 17 januari 1991, en dag efter att Gulfkriget bröt ut.

Det har nuvarande kungen, Harald, sagt i en intervju i norsk tv.

Kung Olav avled den 17 januari 1991, en dag efter krigsutbrottet, av en hjärtattack. Han blev 87 år gammal.

I tv-intervjun säger kung Harald att hjärtattacken mycket väl kan ha utlösts av Olavs rädsla för att Gulfkriget skulle leda till ett tredje världskrig.

Den gamle kungen hade upplevt både det första och det andra.

Per-Iwar Sohlström