”Läkarna drogade ner min pappa”

Dottern: Jag skulle aldrig ha lämnat honom på sjukhuset

NYHETER

Agneta Stywberg vädjade förgäves till läkarna. Efter 14 dagar hade hennes demenssjuke far drogats till oigenkännlighet.

Medicineringen fortsatte i ett år.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Hans Stywberg 73 år har medicinerats av läkare i ett års tid för sin demens. Hans dotter Agneta Stywberg har kämpat mot medicineringen som hon anser är ett grymt alternativ för att väga upp den personalbrist som råder.

- Hade jag vetat vad som hade väntat pappa hade jag aldrig lämnat honom på sjukhuset, säger dottern Agneta Stywberg, 48.

I december 1999 lades hennes far Hans Stywberg, 73, in vid geriatriska avdelningen på Dalens sjukhus i Stockholm. Familjen misstänkte att han var dement.

- Pappa glömde bort saker och trodde att han bodde någon annanstans trots att han var hemma.

Bara några dagar senare märkte mor och dotter att något inte stod rätt till.

Spändes fast i stolen

- Från att ha varit en man som älskade att jobba i trädgården och ta långpromenader, satt han nu och dreglade i en stol, säger dottern.

Enligt Agneta hade hennes far fått stora doser psykofarmaka.

Sedan testade läkarna andra mediciner, som gjorde honom ännu sämre.

När familjen protesterade bad läkarna att de skulle ha tålamod eftersom det tar tid att ställa in medicineringen.

Agnetas pappa blev en aning bättre. Medicineringen fortsatte efter att han placerats på ett demensboende.

- På pappas avdelning var det bara två av totalt elva personer som kunde gå, resten satt i rullstol eller var fastspända i sina stolar.

Hon berättar att personalen på hemmet ökade doserna.

- De drogade honom för att han var frisk och därför för vårdkrävande, säger dottern.

"De handlar i okunskap"

Hon får medhåll av läkarkåren.

- Många läkare handlar i okunskap. Den här typen av medicin skrivs ut hela tiden, säger docent Ingvar Karlsson, vice ordförande i Demensförbundet.

Docenten hävdar att läkemedlen skrivs ut till demenssjuka för att hålla dem lugna och mindre vårdkrävande.

Anders Lindström