De vill göra byn till ett tax free-paradis

NYHETER

Två byar i Jämtland vill bli ett svenskt Gibraltar.

De ansöker hos regeringen om att få bli ett skatteparadis för att locka turister.

Annars tror de 320 byborna att byarna försvinner.

Foto: lennart mattsson / LT
SE UPP, REGERINGEN Birgitta Skott och Martha Åslund i Ljungdalens byalag i Jämtland är två av initiativtagarna till brevet där de kräver att bygden ska bli skatteparadis. Här postar de brevet till regeringen.

Ordet skatteparadis och namn som Gibraltar och Jersey för tankarna till dollarstinna turister och lyx. Avståndet kan tyckas gigantiskt till de två små byarna Ljungdalen och Storsjö i Ljungdalsfjällen i Bergs kommun i djupaste Norrland.

Men Ljungdalens byalag vill annorlunda och i går fick regeringen ett unikt förslag från byarna.

– Om vi ska överleva som turistorter måste vi befrias från skatt på handel, säger Birgitta Skott i byalaget.

Turismen byarnas inkomstkälla

Byarna har levt på turismen sedan 1800-talet. Men de är för små och håller på att konkurreras ut av Sälenstjärnan.

– Det kommer för få turister hit och säsongen är for kort för att vi ska klara oss, säger Birgitta Skott.

I dag finns det 600 fritidshus och en skidlift i området.

Byalaget har studerat den italienska taxfree-zonen Livigno.

Före skattebefrielsen hade Livigno 500 invånare, fyra hotell och en skidlift. I dag bor där 4 700 personer, där finns över 30 skidliftar och 98 hotell.

– Vi har inte ens ett hotell. Vi har ett värdshus och vandrarhem, säger Birgitta Skott.

Ansökan om skattebefrielse ställs till finansminister Bosse Ringholm, som inte vill kommentera ärendet innan han läst ansökan.

Här köper man skattefritt idag

Per-Ola Ohlsson