Här kommer lap top-lisan

NYHETER

Nu blir det svårare för felparkerare att slippa undan.

Stockholms kommun utrustar lapplisorna med handdatorer.

Det minskar risken för slarvfel - och ska ge kommunen tre miljoner mer i inkomst.

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Får slänga block och penna.

Ett litet småfel räcker för att en parkeringsbot ska ogiltigförklaras. Till exempel ett felstavat eller uteblivet gatunamn. Varje år avskrivs runt 6 000 parkeringsböter i Stockholm.

- Vi förlorar runt tre miljoner på detta sätt varje år, säger Henrik Silfverstolpe, utredare på gatukontoret.

Slarvfelen minimeras genom att parkeringsvakterna utrustas med handdatorer. Felparkerarna får ett datautskrivet kvitto i stället för dagens handskrivna p-bot.

Men kan inte datorn göra fel?

- Nej, med en handdator måste du fylla i alla uppgifterna. Annars får du inte ut något kvitto. Dessutom väljer parkeringsvakten både bilnamn och gatunamn ur en färdig lista, så det blir ingen felstavning.

Klara Tovhult