Kuratorn: Kvinnorna förtränger sin graviditet

NYHETER

De är en liten utsatt grupp. Kvinnorna som ansöker om sen abort.

– Många har förträngt att de är gravida och söker i desperation, säger kurator Anita Sjöge, som tror att sänkt abortgräns leder till fler adoptioner.

I dag kan vissa sjukhus klara av barn som föds i vecka 22-23, vilket är gränsen för en sen abort. Nu diskuteras en sänkning av abortgränsen. - Det kan leda till fler adoptioner, säger kurator Anita Sjöge. Foto: TOMMY MARDELL   Läkarna trodde inte lilla Emma skulle klara sig Hon föddes 17 veckor för tidigt Fem procent av barnen föds för tidigt 230 söker sen abort varje år  

Hon arbetar på Karolinska sjukhusets abortklinik, Sesam, och möter dagligen kvinnor som inte anser sig klara av ett barn.

– Ofta handlar det om väldigt unga personer eller psykiskt sjuka som av olika anledningar förträngt graviditeten, säger Anita Sjöge.

Först när magen börjar puta och omgivningen reagerar inser de vad som är på gång. Då är kan det vara för sent att göra abort och de hamnar i ett chocktillstånd.

Tonåringar och våldsoffer

Efter 18:e havandeskapsveckan krävs "synnerliga skäl" för att få socialstyrelsens tillstånd att göra abort.

Aftonbladet har tagit del av ett antal ansökningar. Det handlar om tonåringar utan vare sig bostad, utbildning eller stadigt förhållande. Invandrarflickor som är övertygade om att de blir ihjälslagna om pappa får veta att de haft sex. Våldtäktsoffer. Kvinnor som lever under svåra missförhållanden.

– En del vädjar, andra gråter och hotar ta sitt liv när de inser att de kanske inte har tillräckliga skäl för abort.

Enligt lag får inga livsdugliga foster aborteras, varför man hittills haft en sista definitiv gräns vid vecka 22.

Eftersom det visat sig att barn som aborteras idag i vissa fall skulle kunna räddas till livet anses gränsdragningen nu strida mot lagen och man diskuterar sänka sista möjliga abort till vecka 20.

Det innebär ytterligare ett tiotal avslag per år.

"Adoptionerna kommer att öka"

- Vad det innebär för de här kvinnorna är omöjligt att sia om. Många accepterar en definitiv gräns och kan nog anpassa sig, men hur det går för de ovälkomna barnen är väldigt svårt att säga. Vi får nog räkna med fler adoptioner och omhändertagna barn framöver.

Caroline Hougner