Fem procent av barnen föds för tidigt

230 söker sen abort varje år

NYHETER

Kvinnor väljer själva om de vill göra abort fram till vecka 18. Därefter krävs "synnerliga skäl", läkarutlåtande och kuratorsutredning för ett tillstånd från Socialstyrelsen rättsliga råd. Rådet tar emot cirka 230 sådana ansökningar per år. Mer än hälften anför sociala skäl. Anses fostret livsdugligt utanför livmodern får dock kvinnan avslag - oavsett skäl. Därför ges i regel inga tillstånd efter vecka 22. Det är denna gräns som diskuteras.

Överlevnad

En normal graviditet är 40 veckor. Föds barnet före vecka 37 är det för tidigt fött. Det gör 5-6 procent av alla svenska barn. Orsaken är ofta att mamman drabbas av havandeskapsförgiftning eller sjukdomar. Väger barnet under 1 500 gram räknas det som mycket för tidigt född. I Sverige föds runt 700 så små barn om året.

På vissa kliniker kan läkare klara barn födda i 22-23:e veckan, där gränsen för fostrets livsduglighet går i dag. De väger ofta inte mer än 500-600 gram. I enstaka fall har foster beräknat till vecka 21 överlevt.

Konsekvenser

För tidigt födda barn har nedsatt immunförsvar, de löper större risk att bli sjuka. Enligt en engelsk studie på 308 barn födda före vecka 25 hade nästan hälften något handikapp. 19 procent var gravt utvecklingsstörda.

En svensk undersökning visar att barn som föds i 29:e veckan eller tidigare mognar senare och får problem i skolan, eftersom de har lägre IQ än kompisarna.

ARTIKELN HANDLAR OM