500 får cancer i år av radon i bostäder

”Inte ovanligt med radon i nya hus”

NYHETER

Var femte lungcancerfall orsakas av radon i bostäder.

Och 90 procent av de som drabbas av lungcancer orsakad av radon är rökare.

- Genom att sänka radonhalterna i bostäder skulle man kunna rädda 150 människoliv varje år, säger Lars Mjönes, fysiker på Strålskyddsinstitutet.

Varje år drabbas cirka 2 700 människor i Sverige av lungcancer.

En undersökning från Strålskyddsinstitutet visar att 500 av dessa fall orsakas av radon i bostäder.

Farlig kombination

Undersökningen visar också att det finns en samverkan mellan radon och tobaksrökning. Cirka 90 procent av de radonrelaterade lungcancerfallen drabbar rökare.

De rekommendationer som gäller i dag är att radonhalten i bostäder och byggmaterial inte ska överstiga 200 becquerel per kubikmeter.

Samma värden gäller för nya byggnader.

Radon inte ovanligt i nya hus

Men trots det byggs än i dag hus med för höga radonhalter.

- Ja, det är mycket allvarligt. Det är inte alls ovanligt med för höga halter i nyproducerade hus, trots att nuvarande lagstiftning gällt sedan 1981, Lars Mjönes.

Strålar ut från marken

Numera handlar det inte längre om byggnadsmaterial med för höga radonhalter utan om den radon som strålar ut från marken. Det gäller att bygga huset så tätt mot marken som möjligt för att undvika för höga halter.

- Kommunerna måste ställa högre krav på byggherrarna och husägarna, säger Lars Mjönes.

Men problemet är också att husägarna själva drar sig för att sanera sina hus - trots att det går att få ett visst bidrag från staten.

- Det är uppenbarligen väldigt svårt att övertyga folk om riskerna med radon. Fortfarande kostar det en del att sanera, men man tycker att riskerna borde överväga, säger Lars Mjönes.

Vid en undersökning i början av 90-talet uppskattade Strålskyddsinstitutet att det fanns cirka 150 000 bostäder i Sverige med radonhalter över 400 becquerel per kubikmeter.

Cirka 40 000 av dessa har nu sanerats.

Andreas Alfredsson