Aktiemäklare fick fängelse

Dömd för grovt insiderbrott i Pinkerton-härvan

NYHETER

STOCKHOLM.

Den huvudåtalade mäklaren i Pinkertonrättegången dömdes till tio månaders fängelse för grovt insiderbrott.

Flera av de medåtalade gick helt fria.

Den huvudåtalade dömdes på två åtalspunkter: grovt insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan.

Två åtalade dömdes till sex månaders fängelse för insiderbrott och medhjälp till grovt insiderbrott. Ytterligare en inblandad i härvan fick fyra månaders fängelse för grovt insiderbrott. Några fick villkorlig dom eller dagsböter. Fyra av de åtalade frikändes helt.

Totalt stod elva personer åtalade i Pinkertonhärvan. De flesta är unga och de flesta arbetade på mäklarfirman Matteus. Totalt inbringade deras affärer spekulationsvinster på 6,5 miljoner kronor.

Information läckte

Säkerhetsföretaget Securitas köpte i februari 1999 det amerikanska bolaget Pinkerton. Men några dagar innan affären blev offentlig sipprade hemlig information om affären ut till den huvudåtalade mäklaren på Matteus. Informationen kom från en anställd på ett tryckeri i Stockholm som fått i uppdrag att trycka en broschyr om affären. Tryckeriarbetaren lämnade en broschyr om affären till sin bror som förde informationen vidare till den huvudåtalade. Det är de två bröderna som nu dömts till vardera sex månaders fängelse.

Alla de åtalade förnekade brott under rättegången. Flera av dem erkände att de haft tillgång till insiderinformationen och att de gjort aktieköp. Men ingen medger att de haft brottsligt uppsåt. De hade inte heller förstått att de skulle ha handlat i strid med insiderlagen.

Åklagaren hade ett starkt bevismaterial i form av bandade telefonsamtal mellan mäklarna och deras kunder. Trots det frikändes fyra av mäklarna vid Matteus helt av tingsrätten.

Den huvudåtalade mäklaren skyllde under rättegången på sin arbetsgivare, Matteus Fondkommission. Enligt mäklaren var hans instruktioner att tjäna så mycket pengar han kunde och att strunta i etiken.

TT