”100 miljoner i bonus betalades i onödan”

Björn Rosengren får skarp kritik av riksdagens revisorer

NYHETER

Näringsdepartementet betalade förra året tio miljoner dollar i bonus till konsultfirman Goldman Sachs.

I onödan.

Det visar en granskning som riksdagens revisorer gjort, uppger Rapport.

Foto: ULF HÖJER
Näringsminister Björn Rosengren och hans departement har enligt riksdagens revisorer brustit ”i affärsmässighet och professionalitet”.

Konsultfirman Goldman Sachs anlitades av näringsdepartementet inför Telia-Telenor-affären.

Firman skulle få en bonus på 10 miljoner dollar - närmare 100 miljoner kronor - om fusionen blev av.

Affären sprack i slutet av 1999.

Men trots det betalades bonusen ut i januari 2000.

Riksdagens revisorer har skrivit ett utkast till en slutrapport som Sveriges Television tagit del av.

”Oaktsam hantering av statens pengar”

I utkastet riktar revisorerna skarp kritik mot Björn Rosengrens näringsdepartement. Agerandet "är uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar", skriver man bland annat, uppger Rapport.

Sammanlagt har revisorerna granskat tre stora konsultupphandlingar i samband med Telia-Telenor-fusionen.

Inte i något av dessa fall har skriftliga förfrågningsunderlag upprättats. I två av fallen har avtalen tecknats flera månader efter det att konsultbolagen påbörjat sitt arbete.

Enligt Rapport föreslår riksdagens revisorer i sitt utkast att regeringen måste vidta åtgärder för att förbättra upphandlingsrutinerna.

”Helt oacceptabelt”

Per Westerberg (m), ordförande i riksdagens näringsutskott, reagerade snabbt på uppgifterna. Han anmälde på torsdagskvällen näringsminister Björn Rosengren till riksdagens konstitutionsutskott (KU).

- Det här är helt oacceptabelt, säger han till TT. Om uppgifterna stämmer är det mycket, mycket stora belopp. De är allt för stora för att handskas med släpphänt. Det finns all anledning för KU att granska det här.

Han ser också en fortsatt trend i bristande upphandlingsrutiner hos regeringen. Westerberg pekar här på den omskrivna Sydafrikaresan.

”Regeringarna godkände fusionen”

Björn Rosengren skriver i ett pressmeddelande att han inte sett revisionsutlåtandet. Därför är det svår att kommentera.

Han påpekar dock att konsultfirmans månadsarvode drogs av från summan på 10 miljoner dollar. Han ser också fusionen som genomförd i och med att svenska och norska regeringarna godkände samgåendet den 18 oktober 1999. Därför hade Goldman och Sachs rätt till ersättningen, enligt Rosengren.

När fusionen senare upphävdes krävdes det ”kontraktsenliga” tilläggsarvodet inte tillbaka. Det kunde leda till ”en mycket obehaglig rättsprocess”, avslutar Rosengren.

Andreas Alfredsson