Allting hänger på dig nu, Persson

NYHETER

Statsminister Göran Persson har Björn Rosengrens öde i sin hand.

I samma ögonblick som han anser att näringsministern är en belastning är Rosengrens politiska karriär över.

Björn Rosengrens namn nämns visserligen inte i utkastet till revisorernas granskning av regeringskansliets upphandling av konsulttjänster. Trots det är kritiken mot näringsministern brutal.

Under hans tid som högste chef på näringsdepartementet har upphandlingen varit slapp, dyr och står eventuellt också i strid med lagen om offentlig upphandling.

Konsultfirman enda vinnaren

Mest spektakulärt är givetvis anlitandet av Goldman Sachs som rådgivare vid samgåendet mellan Telia och Telenor. Riksdagsrevisorerna levererar följande graverande kritik:

Näringsdepartementet betalade nära 20 gånger så mycket pengar som man hade behövt.

Riksdagen godkände visserligen det lån som näringsdepartementet tog för att betala notan från Goldman Sachs. Men tyvärr först sedan firmans arbete redan var avslutat.

Avtalet med Goldman Sachs består av företagets offert till departementet.

Näringsdepartementet ska enligt sin egen programförklaring "främja utvecklingen av företag, regioner och individer". I åtminstone ett fall har de lyckats. Goldman Sachs fick bra betalt för fyra månaders jobb, 21 miljoner i månaden.

Planerna visade sig inte hålla

Björn Rosengren blev politiker för två år sedan. Utan erfarenhet från regeringskansliet blev han chef för det nya superdepartement som skulle få fart på tillväxten i Sverige.

Det blev inte riktigt som det var tänkt. I höstas fogades ett tredje statsråd, Ulrica Messing, till departementet och Rosengren blev av med några av sina alltför många arbetsuppgifter.

För ett år sedan skulle regeringens stora förslag om vägar, järnvägar och flygplatser ha presenterats. Det senaste är att propositionen kommer i höst.

De många och ibland skrattretande turerna i det misslyckade försöket att slå samman Telia och Telenor är inte heller någon fjäder i hatten för Rosengren.

Nära en miljon svenskar känner sig dessutom snuvade på konfekten sedan näringsministern i en fyrfärgsbroschyr till svenska folket gjorde reklam för aktier i Telia. I går hade värdet fallit med 34 procent jämfört med introduktionspriset. 10 till 15 procent var näringsministerns uppskattning av hur mycket den skulle stiga.

EU-kommissionen ska bli syndabock

Efter nattens krismöte på näringsdepartementet är Björn Rosengens försvarsstrategi klar. Han skyller på EU. När EU-kommissionen godkände fusionen i oktober 1999 tvingades näringsdepartementet att betala ut 86 miljoner till Goldman Sachs.

Argumentationen är pinsamt dålig. Svenska och norska staten hade ingått ett avtal som skulle godkännas av respektive riksdag liksom av EU:s konkurrensmyndighet. Avgörandet låg i respektive land, ingen annanstans. EU kunde bara göra förändringar i avtalet.

Björn Rosengrens framtid som minister avgörs av Göran Persson. I samma ögonblick som han anser att näringsministern gör mer skada än nytta är Rosengrens politiska karriär slut.

På senare år har Persson varit mycket lojal med sina statsråd. Mot det talar statsministerns envetna kamp för att vända socialdemokraternas opinionssiffror som han inledde i höstas. Det jobbet vill han inte se raserat.