Teliakontrakt gav Niverts man miljoner

Teliachefen: Jag ser väldigt strikt på sånt här

NYHETER

Kai Lervik, gift med Telias tillförordnade vd Marianne Nivert, hade flera konsultuppdrag åt Telia under perioden 1996-98.

Bland annat för Telia Nät.

Som Marianne Nivert var ansvarig för.

Foto: LOTTE FERNVALL
Under flera år fick Teliachefen Marianne Niverts make Kai Lerviks bolag miljonkontrakt från telekoncernen. Kontrakten skrevs på av Niverts närmaste man.

Kai Lerviks företag Eisi tecknade 1997 ett miljonkontrakt med Telia Nät. Samma år hade Marianne Nivert gått in som medlem i Telias koncernledning och hennes ansvarsområde innefattade bland annat Telia Nät.

Olof Ulander skrev på kontraktet med Eisi. Han var då chef för Telia Nät och direkt underställd Marianne Nivert, skriver Dagens Nyheter.

"Nivert hade inte ansvaret"

Telia anser att Marianne Niverts position i Telias högsta ledning inte innebär något problem när företaget köpte konsulttjänster av hennes man.

- Hon hade inget direkt operativt ansvar för Telia Nät. Att hon skulle blanda sig i mindre upphandlingar faller på sin egen orimlighet, säger Lars Billström på Telias pressjour till Aftonbladet.

Enligt Lars Billström har Kai Lerviks uppdrag åt Telia inte väckt någon uppmärksamhet internt.

- Kai Lervik var anställd i det gamla Televerket i många år. Som många andra som slutat har han specialkunskaper som vi haft behov av ibland.

Eisi var ett av de första företagen i Sverige som sysslade med så kallad e-learning. Under de år företaget arbetade på uppdrag för Telia växte omsättningen från 2,8 miljoner kronor 1996 till 9,4 miljoner kronor 1998.

Men i april 1998 avvecklades samarbetet. Kai Lervik säger att han drog sig ur när hustrun även fick det operativa ansvaret för Telia Nät.

"Snarare varit en nackdel"

- Vad jag vet så avvecklades Eisis uppdrag när jag tillträdde som chef, säger Marianne Nivert till Dagens Nyheter.

- Jag ser väldigt strikt på sånt här och det har snarare varit en nackdel för Eisi att jag har en position på Telia.

Jens Kärrman