Nyfödda skadas i kuvösen

Intensivvård farligare än tidig födsel

NYHETER

Många barn som föds för tidigt får koncentrationsstörningar och har det svårt i skolan.

En färsk studie från Uppsala visar att det kanske inte beror på den tidiga födseln i sig utan intensivvården de nyfödda utsätts för.

Kuvösbarn stressas ofta dygnet runt. Upprepade provtagningar, ansikten som dyker upp och försvinner samt ett 20-tal medicin- och larmapparater som piper och tjuter. Det stör de små liven mer än man tidigare trott.

Undersökningar på barnkliniken vid sjukhuset i Umeå har tidigare visat att höga ljudnivåer kan orsaka såväl hörselskador som högt blodtryck, hjärnblödningar och motoriska störningar.

Nu visar en ännu opublicerad undersökning att intensivvårdade barn även riskerar sämre språkutveckling.

Forskarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala har jämfört samtliga 514 barn som intensivvårdats på nyföddhetsavdelningen 1980-1989 med 111 fullgångna barn som inte krävt intensivvård.

Talet bättre på de tidigast födda

– Det visade sig snart att intensivvårdsgruppen som helhet hade sämre språkutveckling än kontrollbarnen, säger professor Gunnar Sedin.

Han anser att det mest intressanta var skillnaderna inom gruppen. Tvärtemot rådande uppfattning fann forskarna att de extremt tidigt födda, i vecka 23-27, hade bättre utveckling av talet än de som stannade kvar i mammans mage ytterligare en tid.

– Möjligen kan det bero på att de mest omogna klarar intensivvårdens påfrestningar bättre och kanske har lättare att läka brister som uppstår i hjärnan, spekulerar Gunnar Sedin som nu fortsätter att granska barnens läs- och skrivfärdigheter.

Caroline Hougner