”Att betala två gånger för sin egen ålderdom - hur attraktivt är det?”

1 av 2
Får betala själva En åldringsboom är på väg och det finns olika förslag på hur det hela ska finansieras. Det senaste i raden är Anna Hedborgs.
NYHETER

Är gamlingar en del av samhället eller ska de särbehandlas?

Frågan ställs på sin spets av Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg som vet vad hon tycker.

Blivande pensionärer ska betala flera gånger för sin ålderdom.

Den befarade åldringsboomen vållar huvudbry. Ingen vet hur den ska tacklas. Statsminister Göran Persson hoppas att fler barn ska födas. Andra pläderar för ökad invandring av frisk arbetskraft.

Anna Hedborg, chef för Riksförsäkringsverket och tidigare LO-ekonom och biträdande socialminister, har en annan lösning. Hon hävdar att blivande gamlingar ska betala en obligatorisk försäkring som ger dem rätt till vård och omsorg i livets slutskede.

Förslaget är häpnadsväckande av flera anledningar. Men framför allt för att det går på tvärs med grundläggande värderingar i hennes parti.

Skatt innebär att man omfördelar. Inte bara mellan dem som har olika ekonomisk standard. Utan också mellan olika åldersgrupper. Det lär man sig, såvitt jag har förstått, redan på de förberedande SSU-kurserna.

Barnfamiljer får ekonomiskt stöd av samhället, skolan är gratis och barnbidragen tickar in. Medelålders förmodas att bidra med mer till den gemensamma kassan än de får ut. Äldre kan, i likhet med barnfamiljerna, räkna med ett återflöde av skattepengar om de skulle behöva det.

Grunden för Sveriges skattepolitik

Det är grunden för den skattepolitik som varit normgivande i Sverige under hela efterkrigstiden.

Alla idéer ska givetvis testas. Men Anna Hedborg, som kanske får nytt jobb i dag då riksbanksfullmäktige avslöjar vem som blir ny vicechef på banken, borde sannolikt ha avfört sin innan den nådde debattsidorna.

Blivande åldringar betalar redan för sin ålderdom via skattsedeln. Om inte kommunalskatterna sänks tvingas man enligt Anna Hedborgs förslag betala två gånger för samma sak. Hur attraktivt är det?

Anna Hedborg motiverar förslaget med att en försäkring ger rättigheter. I dag kan man inte hävda att man har rätt till vård och omsorg.

Men bristerna i den kommunala äldreomsorgen beror på brist på personal och pengar.

Att fler skulle vilja jobba i vården för att den betalas via en försäkring i stället för med skattepengar, förefaller osannolikt.

Pengatillflödet kan däremot öka. Men i så fall tvingas dagens 50-åringar att betala ytterligare en gång till för den vård de kan behöva som gamla.

Socialminister Lars Engqvist anser att idén är "smått idiotisk". Kommunals ordförande Ylva Thörn som organiserar personalen i äldreomsorgen tycker att den är bra. Thörn och Hedborg borde kanske slå sina kloka huvuden ihop och hitta på något ännu bättre?

Allt färre måste försörja allt fler