Bröderna Bush är i luven på varandra

NYHETER

NEW YORK

George W Bush har inte varit president i en vecka. Men redan är han inblandad i första striden med brodern Jeb Bush, guvernör i Florida.

Jeb Bush har skrivit brev till brorsan där han motsätter sig varje form av oljeutvinning utanför Floridas kust.

Presidenten vill tillåta oljeborrning varhelst chansen finns att hitta någon olja.

Foto: REUTER
Sprickan. Bröderna Bush har olika åsikter om Floridas olja.

Det är president Bush och hans regering som bestämmer var oljeutvinning får ske. Rättigheterna auktioneras ut till privata bolag.

Under Clinton var regeringen mycket restriktiv med att ge tillstånd i naturkänsliga områden. Bush - själv före detta företagare i oljebranschen - har aviserat att han tänker ändra på det.

Vill stoppa borrningen

Brodern Jeb har uppenbarligen en annan uppfattning. I brevet adresserat till inrikesdepartementet begär han att en ansökan om att få borra olja i ett 3 miljoner hektar stort område längs Floridas gulfkust ska stoppas.

- Jag hoppas att den nya administrationen (hans egen bror) ska inse nödvändigheten av att skydda känsliga naturområden både ute till havs och längs Floridas kust, skriver Jeb Bush.

Jeb Bush pekar på att det aktuella tillståndet vore det första som beviljas sedan 1988.

Hans brev applåderas av miljövännerna i Florida.

Någon kommentar från president Bush finns inte ännu. Men om Bush kör över sin bror riskerar han Jebs omval om två år.

Wolfgang Hansson