Snatteri, ofredande och fylla

Därför får poliselever sparken

NYHETER

Att kräkas över pulpeten på Café Opera och sedan vifta med polisbrickan gör inte en aspirant olämplig som polis.

Att dra upp pinnarna för en sovande, tältande tvåbarnsfamilj och trakassera dem accepteras däremot inte.

- Vårt mål är att alla intagna ska komma ut och bli bra poliser, säger Lennart Karlsson, ställföreträdande rektor på Polishögskolan.

- Även en varning är en allvarlig påföljd, säger Lennart Karlsson, ställföreträdande rektor vid Polishögskolan. Under 1990-talet var han handläggare av alla lämplighetsprövningar av poliselever.

Under 1990-talet utsattes ett 20-tal elever per år för särskild lämplighetsprövning.

Det innebar att de stod under övervakning och att deras lärare och kamrater fick uttala sig om dem till rektorn, som sedan fattade beslut.

En möjlig åtgärd: avsked

Aftonbladets granskning visar att fylleri ofta var orsak till lämplighetsprövning. En gång bedömdes vanligen som ingen gång.

Men vid fällande domar fanns det bara en möjlig åtgärd: avsked. Fram till 1996-98, då det inte skedde någon intagning, avskedades tolv elever på grund av händelser på sin fritid.

På den tiden var eleverna anställda vid polisen redan under utbildningstiden.

Skriftliga regler om när en student får stängas av kom först i samband med den nya polisutbildningen. De senaste två åren har fyra elever fått sluta på grund av olämplighet. De har sagt upp sig själva sedan de insett att de skulle bli avstängda. I något fall handlade det om psykisk sjukdom, i ett annat om alkoholproblem.

- Kraven nu är desamma som tidigare. Men nu finns det ett regelverk som undanröjer den godtycklighet som kunde finnas tidigare, säger Lennart Karlsson.

Om det var rätt eller inte att ge de fyra nu omtalade manliga eleverna en varning är Lennart Karlsson inte insatt i.

- Men en varning som de fått är ingen lindrig påföljd, säger han.

- Varningen hänger med i betyget när det är dags för dem att söka en plats på någon av de 21 polismyndigheterna. Om de inte bättrar sig under den återstående tiden är det inte säkert att de får något jobb.

De fackliga ombuden på Polishögskolan anser att varningen till de fyra är fullt tillräcklig. Samtidigt har nästan var fjärde elev på Polishögskolan skrivit på en protestskrivelse och anser att de fyra måste avskiljas från utbildningen.

Så säger lagen

En polisstudent kan få en varning eller tvingas sluta av olika orsaker som anges i Polisutbildnings- förordningen.

Anders Johansson