Goda råd – för 86 miljoner kr

Nytt konsult- bolag krävde tio miljoner för att avråda departementet

NYHETER

Goda råd och en "objektiv ståndpunkt".

Det var vad regeringen fick betala konsulterna 86 miljoner kronor för.

Foto: ANDREAS HILLERGREN
Det hemliga avtalet avslöjar vad regeringen egentligen fick för sina 86 miljoner. Lite enkelt kan man säga att pengarna gick till att få Telia och Telenor värderade.

Aftonbladet har kartlagt vad regeringen egentligen fick för de 86 miljoner kronor skattebetalarna betalade investmentbanken Goldman-Sachs för råd i samband med Telia-Telenor-affären.

Finansdepartementet försökte komma undan bonusavtalet.

Tog tio miljoner för ett råd

Men ett annat konsultbolag avrådde departementet. Det rådet kostade närmare tio miljoner kronor.

Konsultbolaget Företagsjuridik Nord & Co i Stockholm avrådde departementet från att ta upp diskussioner om att inte fullfölja avtalet. Regeringens anseende stod på spel, skriver Sydsvenska Dagbladet.

I det tidigare hemliga avtalet mellan investmentbanken och näringsdepartementet framgår att konsulterna framförallt skulle ägna sig åt "finansiell rådgivning".

Det betyder i praktiken att rådgivarna hjälpte näringsdepartementet att värdera både Telia och Telenor, att ge ekonomiska råd och hjälpa till att upprätta olika avtal.

- Man kan säga att vi såg till att allt fungerade, juridiskt och ekonomiskt. En viktig aspekt var det faktum att det var företag i två olika länder som skulle gå ihop, säger en högt uppsatt tjänsteman vid Goldman-Sachs kontor i London.

Arvodena kritiserades i näringsutskottet

Tre chefer vid Londonkontoret hade huvudansvaret för arbetet - men under vissa delar av projektet togs ytterligare experter in.

Dag Detter, departementsrådet som skrev under mångmiljonavtalet, säger att det var nödvändigt att anlita konsulter.

- Det är brukligt i näringslivet att ta in en finansiell rådgivare för att få en ståndpunkt från en tredje part, säger Detter.

De höga konsultarvodena kritiserades bland annat i riksdagens näringsutskott innan avtalet om samgåendet skrevs under.

I en reservation ansåg Eva Flyborg (fp) att konsultarvodena var orimligt stora och ville att de skulle begränsas.

Oisín Cantwell