Utredning vill ge homosexuella par rätt att adoptera

NYHETER

Homosexuella ska ha rätt att adoptera barn.

Det föreslår den statliga utredning som granskat frågan.

Men i princip är förslaget oanvändbart i dag.

– De homosexuella kommer ändå inte att få adoptera innan det finns en acceptans i de här länderna, säger Joakim Wohlfeil, vice ordförande för adoptionscentrum till Aftonbladets nätupplaga.

Sedan februari 1999 har en parlamentarisk kommitté utrett frågan om homosexuellas rätt att adoptera barn. På onsdag presenteras förslaget där slutsatsen är att homosexuella som lever i registrerat partnerskap ska få samma möjlighet som heterosexuella att prövas som adoptionsföräldrar.

Bakom förslaget står samtliga partier utom moderaterna, kristdemokraterna och majoriteten av de inkallade experterna, skriver DN.

Förslaget innebär att homosexuella ska kunna adoptera såväl sin partners biologiska barn som barn från andra länder.

När det gäller adoption av en partners barn är representanter från Rädda barnen, Barnombudsmannen, nätverket för adoptionsorganisationer positiva. De håller däremot inte med kommissionen om att homosexuella ska få adoptera barn från andra länder. De anser inte att utredningen tagit tillräckligt mycket hänsyn till vad som är bäst för barnen.

”Handlar mer om ett erkännande”

Joakim Wohlfeil är vice ordförande för adoptionscentrum och har funderat på dessa frågor grundligt. Han tycker att det förslag kommittén lägger fram är praktiskt oanvändbart.

– Det handlar nog mer om ett erkännande för de homosexuella men vad ska de använda beslutet till - ha det på väggen?

Han tycker det är upprörande att kommittén resonerar så här trots att FN:s barnkonvention och Haagkonventionen styr policyn kring adoptioner och att utrikesadoptioner verkar betraktas som en inrikespolitisk fråga

Många länder har skärpt adoptionsreglerna när det gäller ensamstående redan till följd av utredningsarbetet.

– I Kina måste ensamstående kvinnor ha läkarintyg på att de inte är homosexuella , säger Joakim Wohlfeil.

Denna lagändring infördes efter att alltfler ensamstående och homosexuella börjat visa sig intresserade av att adoptera. Rädslan är stor bland vissa kulturer att lämna bort sitt barn och resultatet kan bli att färre kvinnor hör av sig till adoptionsbyråerna.

– Om man vill förändra något ska man förstå att attityder endast kan förändras genom direktkommunikation med barnhemmen inte genom statliga utredningar.

Om exempelvis en muslimsk kvinna får höra ett rykte om att hennes barn kan hamna hos homosexuella i rika länder så minskar risken att hon hör av sig eftersom det innebär något skrämmande för henne, förklarar Joakim Wohlfeil.

Behövs en förändring av attityder

Han tror inte att adoptioner för homosexuella är omöjliga i framtiden.

– Om man ska hjälpa homosexuella att adoptera så måste det göras saker på andra plan genom att till exempel förändra attityderna gentemot homosexuella i de länder som berörs. Vissa av länderna uppfattar i dag detta som kränkande och förstår inte alls att det är en inrikespolitisk fråga eftersom det handlar om deras barn, säger Joakim Wohlfeil.

Den obligatoriska frågan om det trots allt inte är bättre för barn att få komma till ett homosexuellt par än att leva i fattigdom och svält är inte relevant, anser han.

– I dag finns det inte ett enda barn som svälter ihjäl ute i världen på grund av att homosexuella inte får adoptera. Jag önskar att människor ville förstå det, säger han.

Dagens fråga:

Ska homosexuella par ha samma rätt att adoptera barn som heterosexuella?

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM