Mobbad på jobbet?

NYHETER

Tystnad, pikar och tjuvnyp på jobbet. En chef som behandlar

dig kränkande. Vuxenmobbning är vanligare än man tror.

 Mobbning drabbar inte bara barn och ungdomar. Undersökningar visar att nästan var tionde person är utsatt för någon form av kränkningar på sin arbetsplats. Dessutom har det visat sig att den mesta av mobbningen utförs av chefer och inte av elaka karriärsugna arbetskamrater. Kollegor i den offentliga sektorn mobbar varandra oftare än de i den privata sektorn. Anita von Schéele har tidigare arbetat på arbetsskyddsstyrelsen. Hon var kvinnan bakom arbetsmiljölagen ”kränkande särbehandling” som antogs 1993. Nu driver hon ett eget konsultföretag med inriktning på arbetsmiljö.

Varför uppstår mobbning?

– Mobbning har nog förekommit genom alla tider. Det var precis samma krafter som drev människorna till Jesu korsfästelse, häxförföljelserna under medeltiden och andra hetsjakter. Alla ingredienser finns med såsom hat, uppsåt och kränkande handlingar. En grupp som mobbar kan varandras dåliga sidor, och man får hållhakar på varandra som gör det omöjligt att dra sig ur mobbningaktionen. Man blir helt enkelt varandras gisslan. Hela samhällen kan dras med i sådana här känsloyttringar.

– Något som är otäckt är att barn som mobbar lär sig att förtryck lönar sig. Därför måste man bryta ett sådant beteende tidigt. Barn djävlas mer öppet med varandra medan vuxna kan ha ett mer sofistikerat sätt att mobbas på.

Vad är mobbning?

– Det kan vara allt från tystnad, djävligheter, prata bakom ryggen till provokationer och handgripligheter. Hos de som mobbar kan motviljan till en person vara så pass stark att attityderna är omöjliga att förändra. De som mobbar ser bara det negativa hos den människan. Och när mobbning väl har uppstått är det svårt att vrida tillbaka och stryka ett streck över händelserna.

– I branscher med enbart män alternativt kvinnor kan mobbning också bli väldigt tydlig men oftast sker mobbing i form av intriger.

Vad skall man göra om man blir mobbad på sin arbetsplats?

– Kränks man av sina arbetskamrater måste man göra sina chefer uppmärksamma på detta. Är det chefen som mobbar är det bästa faktiskt att dra än att stå på sig. Annars kan man hamna i en evig cirkus där alla hävdar sin rätt. Det bästa är nog att försöka gå vidare och lägga det bakom sig. Helt enkelt byta jobb om det går.

Agneta Elmergård