Förtal, glåpord, slag, spark

NYHETER

300 000 personer utsätts varje dag för kränkande särbehandling

i arbetslivet. Närmare 8 procent av den arbetsföra befolkningen är drabbad. Mellan 10 och 20 procent av dem får kroniska depressioner och vart sjätte självmord har ett

direkt samband med mobbning.

Systematiska kränkningar utmärker mobbningen. Som:

Ignorering, undvikande, blickar, suckar, miner och gester.

Förtal, glåpord och skämt.

Kommentarer, viskningar och härmningar.

Slag, sparkar, förföljelse, sabotage, ”råka knuffa”.

Engagemanget och stödet från arbetsgivare och fackliga organisationer är oftast lågt. Enligt lag är

arbetsgivaren skyldig att göra något. Behandlar kollegor dig illa – berätta det för din chef. Mobbar chefen dig? Kontakta dennes överordnade (styrelsen) eller din fackförening.

Källa: Statistiska Centralbyrån och Friends

ARTIKELN HANDLAR OM