Du måste flytta efter 100 dagar

NYHETER

Nästa måndag kommer en rad nya hårda regler för landets arbetslösa.

Efter 100 dagar måste du vara beredd att flytta. Tackar du nej till ett jobb försvinner en fjärdedel av dagpenningen. Här är den hårdkokta listan.

Dyrt att tacka nej till jobb

SDen som avböjer jobb eller åtgärd en gång förlorar en fjärdedel av sin dagpenning i 40 dagar.

STackar du nej två gånger blir ersättningen sänkt med hälften i ytterligare 40 dagar.

Tredje gången nej betyder förlust av hela dagpenningen i 300 dagar.

Förändringen är egentligen tänkt som en förbättring. I dag räcker det nämligen med att avböja ett lämpligt jobb en gång för att en arbetslös ska förlora sin a-kassa.

Men eftersom straffet är så hårt har många arbetsförmedlare låtit bli att rapportera den som tackat nej till a-kassan.

Tuffare att välja jobb och ort

Den som söker jobb får bara begränsa sitt sökområde yrkesmässigt och geografiskt i 100 dagar. Även denna förändring är en lättnad eftersom de nuvarande reglerna säger att arbetslösa inte alls får begränsa sina sökningar. Arbetsförmedlingarna anses dock bortse även från denna regel.

Bara jobb ger ny stämplingsperiod

Förvärvsarbete, lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och inom Samhall ska räknas som arbetad tid. I vissa fall även lumpen och föräldrapenning, men bara i två månader. En ersättningsperiod blir maximalt 300 dagar för alla – oavsett ålder. I undantagsfall kan en ny 300-dagarsperiod beviljas utan krav på förvärvsarbete, men då måste arbetsförmedlingen föreslå det och därefter vidtar a-kassans prövning.

Handlingsplan

Den som söker jobb ska upprätta en individuell handlingsplan tillsammans med sin handläggare. Detta ska ske inom tre månader. Dessutom ska arbetssökande som riskerar lång tids arbetslöshet inom 27 månader erbjudas åtgärd inom aktivitetsgarantin. De nya reglerna träder i kraft 5 februari.

Anette Holmqvist