Bara varannan knegare surfar

...men åtta av tio tjänstemän är uppkopplade

NYHETER

Klassklyftorna visar sig i internetanvändandet.

Bara drygt hälften av arbetarna i Sverige använder sig av internet. Bland högre tjänstemän är siffran 92 procent.

– Stora grupper ställs utanför, konstaterar Sven Nelander, välfärdsutredare på LO.

Fyra miljoner svenskar i åldern 16-64 år har tillgång till en dator i hemmet. 65 procent av dessa använder sig också av internet.

Men antalet internetanvändare skiljer stort mellan arbetare och högre tjänstemän. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, har gjort.

Medan 51 procent av arbetarna uppger att de använder internet, svarar 79 procent av tjänstemännen ja på samma fråga.

Och bland de högre tjänstemännen är internetanvändandet så gott som heltäckande: 92 procent.

Klyfta som delar samhället

– IT är en ny klyfta som har uppstått i samhället, säger välfärdsutredaren Sven Nelander på LO.

– Det förutsätts att alla har tillgång till den nya tekniken. Men vad händer när stora grupper ställs utanför, och inte får del av informationen? De hamnar i ett sämre läge, säger han.

Sven Nelander tycker att det är glädjande att antalet arbetare som använder internet trots allt blir fler och fler. De allra flesta av LO:s medlemmar är också positivt inställda till den nya tekniken, säger han:

– Alla som har möjlighet att skaffa en dator till hemmet gör det.

Maria Saving