Planerna på att skjuta två vargflockar i Norge är olagliga

Strider mot Bern-konventionen

NYHETER

Planerna på att skjuta två vargflockar i Norge är olagliga. Det strider inte bara mot norsk lag, utan också mot Bern-konventionen och samarbetsavtalen med Sverige. I alla fall om man ska tro Ole Kristian Fauchald, norsk professor i juridik.

Den norska regeringen vill skjuta tjugo vargar som lever i gränstrakterna mellan Norge och Sverige. Men enligt Bern-konventionen måste man kunna bevisa att varje enskild varg är farlig om man ska få döda den, eftersom vargen är ett fridlyst djur. I en rapport beställd av Världsnaturfonden, WWF, i Norge skriver Fauchald att det inte finns några bevis mot specifika vargindivider, enligt den norska tidningen Dagbladet.

Om vargarna dödas försvinner en femtedel av alla vargar i hela södra Skandinavien. Den norska regeringen väntas fatta det definitiva beslutet inom kort.

Marianne Malmquist