Nu är det dags att ”Bromsa Nu”

Nya trenden: gör uppror mot hets, snabbhet och stress

NYHETER

Larmrapporterna om den ökande stressen i samhället har avlöst varandra de senaste åren.

Men nu kommer den nya trenden - långsamhet.

I dag drar Aftonbladet igång kampanjen "Bromsa Nu".

- Man kan se en form av uppvaknande i samhället, en "stanna upp och tänk till"-trend, säger stressforskaren och folkbildaren Tomas Danielsson.

Filmaren och konstnären Lasse Åberg har skapat rörelsen Nödbroms, som är ett uppror mot hets, snabbhet och stress.

Och tidskrifterna 00TAL och Guru viker nu hela nummer åt den nya antistresstrenden.

Tomas Danielsson är stressforskare och driver sedan några år tillbaka projektet "Vaccination mot stress". Han har hittills föreläst för sammanlagt cirka 400 000 människor över hela Norden.

Trend i hela världen

Han menar att det tydligt går att se en form av inbromsning och nyvakenhet i samhället. Och den trenden gäller över hela världen.

- Överallt börjar man inse att vi inte är några robotar, att även unga människor faktiskt behöver åtta timmars sömn och perioder av återhämtning och avkoppling, säger Tomas Danielsson.

- Men dessvärre har det krävts många fall av utbrända och långtidssjuka människor för att folk äntligen ska få upp ögonen.

Danielsson kan se att inbromsningen och uppvaknandet sker inom alla branscher i samhället.

- Alla har samma uppfattning, det har gått för fort och vi kan inte trolla.

Alla måste ta ansvar

Men även företagsledare och chefer måste ta ett större ansvar, menar Danielsson.

Danielsson sammanfattar vägen ut ur stressen med tre nyckelord - gränssättning, självförtroende och kommunikation.

- De här frågorna måste diskuteras öppet. Folk måste inse att de inte är ensamma, att även andra har samma problem. Först då kan de få självförtroende nog att sätta egna gränser.

Så stressar du mindre!

Fem tips från stressforskaren Tomas Danielsson:

Andreas Alfredsson