Fortsatt lördagsöppet på Systemet

NYHETER

STOCKHOLM

Försöket med lördagsöppet på Systembolaget fortsätter. På sikt kan det innebära lördagsöppet över hela landet till sommaren.

På onsdag presenteras den första utvärderingen av lördagsöppet. Enligt vad TT erfar visar de båda alkoholforskarna Thor Norströms och Ole Jörgen Skogs rapport inga dramatiska förändringar i misshandel, rattfylleri eller andra alkoholrelaterade brott sedan försöksperioden infördes för ett år sedan.

Därmed kan försöket som pågår i 172 butiker i Stockholms, Skånes, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län fortsätta.

En slutrapport kommer senare under våren, men redan denna första utvärdering ska ligga till grund för den alkoholpolitiska proposition som läggs i mars. Där tas bland annat frågan om lördagsöppet upp.

Villkor

Socialminister Lars Engqvist har tidigare sagt att villkoret för att införa lördagsöppet är att utvärderingen inte visar att försöket haft avsevärda sociala nackdelar.

De nya reglerna skulle kunna träda i kraft från 1 juli i år. Det är också den tidsplan som Systembolaget arbetar efter.

Norström och Skog har bland annat hämtat in statistik från Rikspolisstyrelsen (RPS) och Brottsförebyggande rådet (Brå) över anmälningar om fylleri, misshandel, lägenhetsbråk och misshandel av kvinnor i hemmet. De har också studerat Vägverkets siffror över trafikolyckor där föraren misstänks vara alkoholpåverkad. Socialstyrelsens statistik över slutenvård på grund av exempelvis alkoholförgiftning analyseras också.

Denna statistik jämförs med Systembolagets försäljningssiffror i försökslänen.

Illegal sprit

Det var den 1 juli 1982 som Systembolagets butiker lördagsstängde. Då visade utvärderingen av detta ingen förändrad alkoholkonsumtion. Däremot minskade fylleriet. Misshandel utomhus mellan obekanta ökade, medan misshandel inomhus mellan bekanta minskade. Det samlade intrycket var att stängningen fick gynnsam effekt för vissa utsatta grupper.

Nu har dock mycket förändrats, menar forskarna. Bland annat har utbudet ökat i samhället av illegal sprit.

TT