Näringsdepartementet försvarar fusionsupphandling

Bemöter kritiken om bonus på 85 miljoner kronor

NYHETER

I en skrivelse till riksdagens revisorer försvarar näringsdepartementet den omskrivna upphandlingen av konsulttjänster vid den spruckna fusionen mellan Telia och Telenor.

- Vi har skickat den på eget bevåg. Det är ett försök att tala om hur vi ser på saken och nå ut med våra argument. Debatten i medierna är omöjlig för oss att bemöta eftersom vi inte sett någon material från revisorerna, säger Lars Georgsson, pressekreterare hos näringsminister Björn Rosengren.

Det var i förra veckan som uppgifter läckte ut från underlaget till en kommande revisionsrapport. Vid den spruckna fusionen anlitade departementet investmentbanken Goldman Sachs som ekonomisk och strategisk rådgivare. Avtalet utlovade en bonus på 10 miljoner dollar, cirka 85 miljoner kronor i dåvarande penningvärde, om fusionen gick i lås. Den sprack i december 1999. Ändå betalades bonusen ut i januari 2000.

Frän kritik

Kritiken i revisorernas arbetsmaterial är frän. De anser att det är ''uppseendeväckande och ger prov på oaktsam hantering av statens pengar''. Staten bryter också mot lagen om offentlig upphandling, skriver revisorerna. Inga skriftliga förfrågningsunderlag skickades ut. Anbud har också accepterats som färdiga avtal.

I sin skrivelse påpekar departementet nu att tjänsterna var mycket känsliga och omfattas av sekretesslagen. På grund av risken att uppgifter läckte ut kunde därför ingen sedvanlig offentlig upphandling göras. Dessutom var tidsplanen mycket snäv och direktupphandling var nödvändig.

Fakturan från Goldman Sachs skickades den 26 oktober 1999. Fusionen var då reellt fullbordad, påpekar departementet. Den 18 oktober, efter bland annat EU-kommissionens godkännande, var fusionen juridiskt klar, anser departementet. Den 18 oktober hölls bolagsstämma i Telia, Telenor och det nya koncernmoderbolaget Newtel.

- Det visar att bolaget var fungerande. Det var till och med ett styrelsemöte i Newtel när fusionen sedan upplöstes, säger Georgsson.

Följer praxis och avtal

Upplösningen skedde av de svenska och norska regeringarna den 17 december 1999. Att bonusen betalades ut följer all gängse juridisk praxis och det avtal som skrivits med konsulten, menar departementet i skrivelsen.

Anders G Högmark (m), förste vice ordförande i riksdagens revisorer, säger att han inte sett skrivelsen. Men en omfattande dialog har redan förts med departementet, säger han. Revisorerna ska den 8 december ta gemensam ställning till revisionsrapporten.

- Om de vill lämna ytterligare upplysningar är de naturligtvis välkomna. Allt som kan bringa klarhet beaktas naturligtvis, säger Högmark.

Tomas Bengtsson/TT ( )