105 miljoner blir andra klassens medborgare

EU delas upp i A- och B-lag

NYHETER

Sverige med Göran Persson i spetsen tvingas dela upp EU:s medborgare i ett A- och B-lag.

105 miljoner människor hamnar i den sämre klassen.

De fyra friheterna är en grundbult i EU. Begreppet innebär att människor, pengar, varor och tjänster flyttar fritt mellan medlemsländerna utan hindrande gränser. En svensk ska utan problem kunna ta jobb på Irland eller i Spanien, diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden.

Sverige fick under EU-toppmötet i Nice i uppdrag att senast vid halvårsskiftet slutföra förhandlingarna med de tolv länder som vill bli medlemmar när det gäller innehållet i nio kapitel i EU:s grundfördrag. Ett av dem, kapitel två, gäller fri rörlighet för personer.

Rädsla för billig arbetskraft

Det innebär att Sverige med Göran Persson i spetsen hamnat i en ovälkommen knipa. Den svenska uppfattningen är att medborgarna i de tolv blivande medlemsländerna ska ha samma rättigheter som alla andra på den här punkten.

Den andra ytterligheten företräds av Tyskland som vill att EU:s nya medborgare under sju år ska vara en slags andra klassens unionsmedborgare. Tyskarna är rädda för en invasion av billig arbetskraft från öster.

I EU möts man halvvägs. En inte alltför vildsint gissning är alltså att EU kommer att särbehandla polacker, slovener och andra nya unionsmedborgare under tre till fyra år efter deras hemland blivit EU-medlem.

Gränsen stängd för polacker

Under den tiden kan det bli så att tyskar på ena sidan gränsen har full rätt att söka jobb i Polen. Medan gränsen är stängd för polacker som vill göra samma sak på den tyska sidan om gränsposteringen.

I de tolv länder som förhandlar om medlemskap i EU bor 105 miljoner människor. De första väntas bli unionsmedborgare under 2004. I nuvarande EU bor 370 miljoner.

Sverige är jämställdhetens och jämlikhetens ivrigaste förespråkare på världsarenan. Därför måste det kännas konstigt för de svenska förhandlarna att redan på förhand veta att deras uppgift är att dela upp EU:s medborgare i ett A- och B-lag. Även om det blir under begränsad tid.

Länder som förhandlar om EU-medlemskap

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM