"Också djur klassas som varor - tyvärr"

NYHETER

Jordbruksminister Margareta Winberg chattade om kött. Hur rädd ska man vara för galna ko-sjukan egentligen? Och vad görs för djuren? Läs hela sammandraget här.

Foto: Ulf Höjer

Margareta Winberg säger: Hej nu är jag här, välkommen att ställa frågor.

Fredrik säger: Tror du verkligen att BSE är ett problem som Sverige med nuvarande politik kommer att vara förskonade ifrån?

Margareta Winberg säger: Vi har gjort mer än något annat land för att förebygga att vi skulle få BSE. Nu tar vi också bort allt riskmaterial där smittan eventuellt skulle finnas. Dessutom testar vi alla riskdjur, men självklart kan ingen ge hundraprocentiga garantier.

Maija säger: Äter du kött?

Margareta Winberg säger: Svaret är kort: Ja, men jag väljer noga och äter kött från Sverige. Inte av smittoskäl men för att få veta var djuret är uppfött och slaktat.

Jose säger: Hur pass utbrett är galn ko-sjukan i Sverige?

Margareta Winberg säger: Vi har aldrig haft något BSE-fall i Sverige.

Sven säger: Vad anser du om veganrörelsen och deras omsorg om djuren?

Margareta Winberg säger: Bortsett från vissa militanta inslag accepterar jag självklart en livvstil som innebär att man inte vill äta något från djurriket, men man måste lära sig mycket om veganmaten för att få i sig tillräckligt med näringsämnen.

Lollipop säger: Kan vi få galna ko-sjukan till sverige

Margareta Winberg säger: Ingen kan garantera att vi inte kan få den, men risken bedöms som ytterst liten.

stina säger: Är det rinmligt att så många djur och så mycket pengar satsas när sjukdomen är relativt begränsad?

Margareta Winberg säger: Mycket klok analys, och som politiker måste man alltid väga risker mot varandra. Runt 90 personer har under alla år dött i Creutzfelts Jacobs sjukdom och det man tror har samband med BSE, en halv miljon dör i förtid varje år i EU i tobaksrelaterade sjukdomar.

per säger: vilka länder i Eu har fortfarande benmjöl och kadavermjöl i fodret?

Margareta Winberg säger: Kött- och benmjöl är förbjudet i alla EU-länder från 1 januari i år. Kadavermjöl har varit förbjudet i Sverige sedan 1986.

Eva säger: Vad kan man göra åt såna som missköter sina djur? Lagstadga eller??

Margareta Winberg säger: Ja, man kan ta djuren ifrån dem och de kan ställas inför rätta. De som ansvarar för detta är våra vetrinärer.

Breen säger: Vad var du för minister innan du blev Jordbruksminister?

Margareta Winberg säger: Jag var arbetsmarknadsminister.

Daniel säger: När, konkret, kommer djurtransporterna att ske under värdiga former?

Margareta Winberg säger: Jag önskar jag kunde ge ett datum men eftersom 15 länder ska enas är det svårt. Sverige driver frågan hårt under ordförandeskapet.

Chew säger: Har BSE debatterna drabbar svenska bönderna hårt, eller är det överreklamerat?

Margareta Winberg säger: Svenska bönder har klarat sig förhållandevis väl, vår köttkonsumtion ligger ungefär på samma nivå. I Tyskland har konsumtionen sjunkit med 80 procent, där har de drabbats mycket hårt.

Bengt säger: Hej! Jag har tidigare bevittnat ganska grymma transporter av renar. Där flera varit döda vid framkomst. Har dessa transporter upphört nu???

Margareta Winberg säger: Jag återkommer med svaret.

Tobias säger: I en intervju alldeles nyligen, sade du att rökningen är betydligt farligare än BSE, men det är ju troligt att denna sjukdom ligger latent under väldigt lång tid. Tar du inte lite för lätt på riskerna kring BSE?

Margareta Winberg säger: Vi måste alltid väga risker mot varandra och göra det utifrån det vi känner till och i det perspektivet dör många många fler i tobakdsrelaterade sjukdomar än i den BSE-relaterade sjukdomen Creutzfelts Jakobs sjukdom.

RK säger: Varför går det inte att stoppa Belgisk Blå i Sverige?

Margareta Winberg säger: Därför att vi har den inre marknaden där varor ska få åka över gränserna. Också djur klassas som varor - tyvärr.

Mårten säger: Är det sant att utländska kalvar importeras och efter en viss tid kallas Svenska?

Margareta Winberg säger: Nej, vi har mycket liten import av levande djur däremot exporteras kalvar från Sverige.

Madcow säger: Jag äter hundmat ibland, finns det sjuka djurkadaver nedmalt i burkarna?

Margareta Winberg säger: Inte om det är köpt i Sverige.

Mårten säger: Hur kontrolleras utlänskt kött som importeras till Sverige?

Margareta Winberg säger: All mat kontrolleras av kommunen och ytterst av Livsmedelsverket. Därutöver har butikskedjorna ofta direktkontakt med uppfödaren utomlands.

bonde säger: vad tycker du om mcdonalds?

Margareta Winberg säger: Det händer att när jag har väldigt bråttom och är sugen på en hamburgare går till McDonalds. Det är ett enkelt alternativ när man har bråttom.

Maria säger: Behöver vi verkligen en ny dyr djurskyddsmyndighet - jag trodde Jordbruksverket hade den uppgiften idag?

Margareta Winberg säger: Djurskyddet är idag utspritt på flera myndigheter. Jag överväger att samla dessa utspridda ansvar i en myndighet.

Madde säger: Är det krav på att skolmaten ska vara svenskt??

Margareta Winberg säger: Nej, det finns ingen lag på det, det bestämmer varje kommun.

Wille säger: Vad har ni för planerade åtgärder om ett BSE-fall upptäckts i Sverige?

Margareta Winberg säger: Våra myndigheter har lagt upp en handlingsplan som bland annat innebär att gården spärras, det sjuka djuret spåras bakåt för att man ska hitta syskon som ätit av samma mat.

rulle säger: du gör ett jättejobb Margareta. Du är både djurens och människans vän och dessutom en stor tillgång för partiet. Fortsätt att kämpa!

Margareta Winberg säger: Tack så mycket!

Breen säger: Har du erfarenhet av bondelivet eller något liknande?

Margareta Winberg säger: Bara som sommarbarn hos mina släktingar när jag var liten, men jag har sysslat med jordbrukspolitik sedan jag började i riksdagen 1981.

madcow säger: Vad skiljer Svenska kor gentemot utändska tycker du?

Margareta Winberg säger: Svenska kor har bättre förhållanden, vi har strängare lagar och svenska kor har inte behövt äta kadavermjöl som de flesta kor fått göra tills alldeles nyligen.

Tiger säger: Hur tror du att man får barn att äta mer kött ?

Margareta Winberg säger: Det är framför allt en fråga om familjens matvanor och ingenting som jag som politiker kan eller ska försöka påverka.

Linda säger: Hur länge har egentligen BSE funnits?

Margareta Winberg säger: Ett enstaka fall har upptäckts i slutet av 1880-talet, men sedan inte förrän 1986 i Storbritannien. Där har de flesta, den överväldigande delen funnits. 1993 var det 37.000 fall av BSE men ifjol 1.500 fall, antalet går kraftigt ner.

Mårten säger: Ungefär hur lång är inkubationstiden för BSE?

Margareta Winberg säger: Man är osäker på inkubationstiden, men troligtvis 5-6 år men kan vara upp tilll 30 år. Det som är oroligt är att testerna som ansvänds är bara tillämpliga i slutstadiet. Testerna är inte pålitiliga eftersom de inte ger utslag i början av sjukdomsstadiet.

LENA säger: FINNS DET NÅGOT KÖTT PÅ KON SOM INTE KAN INNEHÅLLA SMITTA?

Margareta Winberg säger: Kött innehåller inte smitta, den sitter i hjärnan, ryggmärgen, tarmpaketet, ögonen eller tonsillerna. Detta är riskmaterialet som alltid tas bort och förbränns på speciellt sätt.

Mamma-Mu säger: Har du någon gång ångrat att du blev politiker?

Margareta Winberg säger: Nej, det har jag aldrig gjort. Det är ett väldigt spännande uppdrag även om det ibland är motgång.

Margareta Winberg säger: Hej då och tack för alla bra frågor, det visar på ett stort engagemang på djur- och matområdet.

Moderator säger: Tack Margareta för att du chattade med oss. Och tack alla som skickade in frågor. Ett chattsammandrag kommer snart läggas ut på sajten.