”Salmonella ett större problem än BSE”

Jordbruksministern kritisk till dyra BSE-prov i EU

NYHETER

BSE-skräcken kostar EU miljardbelopp.

Enbart i Tyskland ska 400 000 kor slaktas och destrueras i särskilda ugnar.

- Det är inte rimligt, salmonella är ett större problem som dödar fler människor än BSE, säger jordbrukminister Margareta Winberg.

I de 15 EU-länderna, utom Sverige, Finland och Österrike, ska alla kor över 30 månader testas för att se om de bär på BSE.

Om provet är positivt ska de tas om hand efter strikta regler.

- Om ett djur i en besättning på hundra är smittat ska alla djur slaktas, men ugnarna och lagringskapaciteten räcker inte till. Nu börjar till och med opinionen i Tyskland tycka att detta är orimligt, säger Margareta Winberg.

Sprids via fodret

Smittan sprids via fodret, inte från djur till djur. Men i Tyskland har konsumtionen gått ned med 80 procent.

- Vid riksdagsdebatten i dag noterade jag att alla partier följer vår linje, utom folkpartiet. Men det finns inte utrymme för politiskt käbbel, säger Margareta Winberg.

Själv anser hon att det är salmonellan som är det stora hotet.

- Varje år dör hundratals människor inom EU av salmonella. I Sverige har vi nästan utrotat salmonella, säger jordbruksministern.

Hennes holländske kollega vill ta till krafttag för att stoppa sjukdomen i hemlandet.

- Han överväger att märka alla holländska kycklingar med "kan innehålla salmonella" för att kräva att man inför åtgärder mot smittan, säger Margareta Winberg.

Från djur till människor

Den senaste tidens debatt har påskyndat åtgärder mot smitta från djur.

Och särskilt allvarliga är sjukdomarna som överförs från djur till människor, där den allvarsligaste är salmonella.

- I påsk kommer ett EU-direktiv där man ska föreslå regler för att begränsa smittospridningen.

Sällan har jordbruksfrågor och livsmedelsfrågor varit så debatterade som nu.

- Det finns inget ont som inte för något gott med sig. Jag tror att EU:s hela jordbrukspolitik kommer att göras om inte minst av kostnadskäl, och EU-kommissionen presenterar ett förslag i mars, säger Margareta Winberg.

Destruktionen kostar miljarder

Bara destruktionen av slaktade djur kostar miljarder i EU-bidrag, alternative är att bönderna betalar själva men då riskerar många att gå i konkurs.

- Och hur skulle landskapet bli då, djuren är inte bara kött utan är också viktiga för att bibehålla ett öppet landskap, säger Margareta Winberg.

Men i många av länderna som har stora djurbesättningar finns inte tillräcklig kapacitet för att testa alla djur och de får då inte ingå i livsmedelskedjan.

Inga-Lill Hagberg