Eleverna får ”betyg” redan i första klass

Stockholms stad kör över Skolverket

NYHETER

Eleverna i Stockholm får snart betyg från första klass. Det kallas skriftliga omdömen och införs redan nu i vår.

Beslutet kom i dag och är fattat av den borgerliga majoriteten i Stockholm, närmast enligt principen att allt som inte är förbjudet är tillåtet.

Det bäddar också för ett nytt gräl om betygen. Företrädare för regeringen hävdar nämligen att det som snart sker i Stockholm är lagbrott.

- Vi struntar i både Skolverket och skolministern just nu. Vi gör som kammarrätten bestämt, säger Jan Björklund (fp), skolborgarråd i Stockholm.

En dom i kammarrätten säger att Skolverkets tidigare beslut - att de skriftliga omdömena som redan finns i Nacka inte är tillåtna - inte har några ”rättsverkningar” för kommunen.

”Tolkat kammarrättens dom felaktigt

- Men Björklund har såvitt jag kan förstå tolkat kammarrättens dom felaktigt. Kammarrätten har ju inte tagit ställning utan helt avvisat själva sakfrågan, säger Staffan Bengtsson, statssekreterare vid utbildningsdepartementet.

Han tycker det är anmärkningsvärt och direkt upprörande om det nu införs betygsliknande omdömen i Stockholm.

- Man kan tycka illa om lagar eller grundskoleförordningar. Men då har man som politiker ett ansvar att försöka förändra det med demokratiska metoder, inte trotsa de regler som beslutats av regering och riksdag.

Tar stormen med ro

Skolborgarrådet tar stormen med ro.

- Jag är inte förvånad ett dugg om skolministern nu kommer med någon ny stopp- och förbudslagstifning, säger Björklund.

- Men jag fattar inte hur skolministern tänker när man vill förbjuda information till föräldrarna om hur det går för barnen i skolan. Föräldrarna vill veta hur det går för deras barn.

Nacka kommun öster om Stockholm har redan tidigare struntat i Skolverkets försök att stoppa skriftliga omdömen i lågstadiet. Nu får Nacka alltså sällskap av av 150 kommunala skolor med sammanlagt cirka 65 000 elever i Stockholm.

Betyg tillåtna från årskurs åtta

Om skolborgarrådet fick göra om grundskoleförordningen skulle han införa riktiga betyg tidigare. I dag är betyg tillåtna från årskurs åtta.

- Jag tycker att man kan ha betyg i alla fall i mellanstadiet, säger Björklund, som själv hade 4,2 i snittbetyg då han gick ut nian.

Skolminister Ingegerd Wärnersson befann sig i Umeå och har inte gått att nå för en kommentar.

Caroline Olsson