Har du tappat greppet, Greenspan?

USA-räntan sänktes igen – men räcker det?

NYHETER

Har den legendariske amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan tappat greppet?

På en månad har räntan sänkts med en hel procentenhet.

Ingen vet om det räcker.

Den 75-årige Alan Greenspan har i stort sett kultstatus. I 14 år har han lett den amerikanska riksbanken och många tackar honom för närmare åtta års oavbruten högkonjunktur.

Andra sänkningen - på en månad

Men i går fattade Federal reserve, den amerikanska motsvarigheten till Riksbanken, för andra gången i år beslutet att sänka styrräntan med en halv procentenhet.

Konjunkturen är definitivt på väg ner.

Under en längre tid varnade Alan Greenspan för uppblåsta kurser på New York-börsen. Genom en lång rad räntehöjningar försökte banken kyla ner den överhettade ekonomin.

Att det nya året inletts med två snabba och rejäla räntesänkningar tyder på att Greenspan och hans styrelse blev lite väl framgångsrika, även i sina egna ögon. Börsen knäcktes redan i mars. Och i stället för att larma om överhettning varnar nu Alan Greenspan för avmattning.

- Risken för en recession är nu större än risken för prisökningar, meddelade banken i går och anslöt sig därmed till budskapet i Alan Greenspan i ett tal i senaten i förra veckan. Då meddelade han att tillväxten var nere i noll.

För svenskt vidkommande är det viktigt att Alan Greenspan varken tappar greppet eller gör felbedömningar. USA är Sveriges tredje största exportmarknad efter Tyskland och Storbritannien. Nära en tiondel av de varor och tjänster som säljs utomlands går till USA.

Det är dessutom en marknad som växt kraftigt. Under de tio första månaderna förra året var ökningen 19 procent. Om lågkonjunkturen slår till med kraft i USA drabbas importen och de svenska exportföretagen kommer i kläm.

"Fler sänkningar är sannolika"

Lika intresserade som de svenska direktörerna är näringsliv, politiker och bankfolk över hela Europa. Där är den stora frågan om den amerikanska ekonomin ska krasch- eller mjuklanda. Konsekvenserna av en krasch är svåra att överblicka.

Men förutsättningarna för att det ska bli en mindre dramatisk mjuklandning har ökat. Lika intresserad som Alan Greenspan var för ett år sedan att ta itu med de uppblåsta börskurserna, lika intresserad är han nu av att blåsa liv i den sackande ekonomin.

För det krävs sannolikt fler räntesänkningar.

Lena Mellin