2000 personer börjar med tunga droger årligen

Allt fler unga blir missbrukare

NYHETER

Varje år börjar närmare 2 000 svenskar missbruka tung narkotika.

En betydande del av dessa är ungdomar. 1998 var 800 tonåringar tunga missbrukare.

– Vi är inne i en period när narkotikamissbruket bland unga ökar, säger Stefan Sparring på Maria Ungdom.

På uppdrag av Socialdepartementet har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) kartlagt de tunga narkotikamissbrukarna i Sverige.

Det visade sig att ökningen mellan 1992 och 1998 var kraftig.

År 1998 var 26 000 personer i Sverige tunga missbrukare, och CAN beräknar att 1900 personer om året hamnade i missbruk.

Allt fler unga börjar

Ökningen var större i storstadsområdena än i andra delar av Sverige. Störst var den i Stockholms stad och i länets övriga kommuner.

Nyrekryteringen av missbrukare sker i allt större grad bland ungdomar.

Medan utvecklingen under 1980-talet karakteriserades av en minskning av antalet unga missbrukare, vände trenden på 1990-talet uppåt.

– Det intravenösa heroinmissbruket ökade väldigt kraftigt hos oss fram till förra året, säger Stefan Sparring, överläkare på kliniken Maria Ungdom i Stockholm.

Orsaken finns framför allt i en mer drogtillåtande omgivning, tror han.

– Men det är väldigt få ungdomar som vi sätter en beroende-stämpel på. Det handlar mer om ett experimenterande med droger, säger Stefan Sparring.

År 1998 räknades 800 personer under 20 år som tunga missbrukare, enligt CAN.

Som tung missbrukare räknas den som injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna, eller använt narkotika dagligen eller så gott som dagligen de senaste fyra veckorna.

Maria Saving