Sparkades från EU – kräver skadestånd

”De gjorde vad de blev tillsagda”

NYHETER

Två av de sparkade EU-tjänstemännen kräver sin förre arbetsgivare på skadestånd.

- De har blivit uppsagda efter att ha gjort det som den administrative chefen sagt till dem att göra, säger Torsten Nilsson, förbundsjurist på Statstjänstemannaförbundet.

I höstas förra året blev fyra personer uppsagda från EU-kommissionens representationskontor i Stockholm.

De anklagas för det ekonomiska fifflet som begåtts på kontoret. Enligt EU:s bedrägeribyrå OLAF har 170 000 kronor betalats ut i form av svarta eller felaktiga löner.

Ärendet lämnades över till åklagare Nils-Eric Schulz som nu utreder fallet, och i vår ska polis åka till Bryssel för att förhöra bland andra kontorets förra högsta chef Linda Steneberg om agerandet.

Chauffören och vaktmästaren

Nu har två av de anställda, chauffören och vaktmästaren, bett sitt fackförbund om hjälp att kräva skadestånd mot sin förre arbetsgivare.

I morse bestämde sig ST för att beägra en förhandling med EU-kommissionen, brevet hamnar på deras bord i morgon.

- Det finns en risk föra att det här blir en ren formalitet, vi tror inte att de kommer att gå med på en förlikning. Men det är ett första steg i en rättslig process mot EU-kommissionen, säger Torsten Nilsson.

Prövas enligt svensk lag

Prövningen av avskedandena kommer att ske enligt den svenska anställningskyddslagen.

- Vi grundar det på att den administrative chefen anvisat metoder för hur de ska få ut sina övertidspengar från omkostnadsbudgeten, och sen säger de upp dem när de gjort som de blivit tillsagda, säger Torsten Nilsson.

- Det finns inga tidigare rättsfall att jämföra med och det är högst tveksamt om en arbetsgivare kan ha detta som en grund för att avskeda.

Förra chefen befordrad

EU-kommissionen granskar också tre chefers agerande, bland andra Linda Steneberg.

Dem har det gått betydligt bättre för.

Linda Steneberg blev inte avskedad - som de lägre tjänstemännen - utan tvärtom befodrad till chef för alla medlemsländers representationskontor.

Kontorets vice chef, Sven-Olov Carlsson arbetar i dag som ambassadråd med utrikes relationer på den svenska ständiga EU-representationen i Bryssel.

- De med lägst befattning ska inte behöva schavottera för att chefer och de högst ansvariga ska slippa undan, säger ST:s ordförande Annette Carnhede.

Inga-Lill Hagberg